Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Gépközeli programozás

  A tantárgy angol neve: Programming at Processor Level

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM4133 7 2/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szegi András,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm4133/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Szegi András

  docens

  MIT

  7. A tantárgy célkitűzése

  Bevezetés a gépközeli programozási problémákba és az assembly programozásba.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az IBM PC felépítése, részegységei, megszakítási rendszere, memóriakezelés. A PC programozási rendszerének felépítése. A ROM BIOS és a DOS szolgáltatásai. Eszközvezérlő és TSR program kialakítása.

  Számábrázolás (egész formátumok, lebegőpontos formátum - IEEE). Műveletvégzés. Moduláris programozás, lokális és globális szimbólumok. Teljes és egyszerűsített szegmensmegadás. Szegmensek kialakítása többmodulos programban. Assembly fejlesztési technológia.

  Paraméterátadás, szubrutin újrahívhatósága. Feltételes fordítás. Equate-ek. Makrózás, repeat. Listázási direktívák. Include, könyvtárazás. Vegyes nyelvű programozás.

  Jelfeldolgozó processzorok felépítése. Tipikus jelfeldolgozó algoritmusok, programozásuk. 8051 felépítése. 8051 programozás C nyelven.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás + számítógépes laboratórium

  10. Követelmények

  A tárgy anyagához kapcsolódó félévközi programozási feladat.

  + Vizsga

  Félévközi követelmények:

  A programozási házi feladat értékelése:

  megfelelt/ nem felelt meg

  Az aláírás feltételei:

  ˇ megfelelő feladat beadása

  ˇ részvétel az előadások minimum 50%-án

  ˇ részvétel a gyakorlatok minimum 70%-án

  Pótlási lehetőség:

  ˇ a feladat a vizsgaidőszak második hetéig különeljárási díjjal beadható.

  Vizsga:

  Írásbeli + szóbeli

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Abonyi Zsolt: PC Hardver Kézikönyv

  Computer BOOKS Budapest, 1995.

  Dr. Gidófalvi Zoltán: Programozás Masm Assembly nyelven

  Tankönyvkiadó Bp. 1990. J5-1430

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen 
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék:

  dr. Szegi András

  docens

  MIT