Gépközeli programozás

A tantárgy angol neve: Programming at Processor Level

Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMM4133 7 2/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szegi András,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm4133/
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Szegi András

docens

MIT

7. A tantárgy célkitűzése

Bevezetés a gépközeli programozási problémákba és az assembly programozásba.

8. A tantárgy részletes tematikája

Az IBM PC felépítése, részegységei, megszakítási rendszere, memóriakezelés. A PC programozási rendszerének felépítése. A ROM BIOS és a DOS szolgáltatásai. Eszközvezérlő és TSR program kialakítása.

Számábrázolás (egész formátumok, lebegőpontos formátum - IEEE). Műveletvégzés. Moduláris programozás, lokális és globális szimbólumok. Teljes és egyszerűsített szegmensmegadás. Szegmensek kialakítása többmodulos programban. Assembly fejlesztési technológia.

Paraméterátadás, szubrutin újrahívhatósága. Feltételes fordítás. Equate-ek. Makrózás, repeat. Listázási direktívák. Include, könyvtárazás. Vegyes nyelvű programozás.

Jelfeldolgozó processzorok felépítése. Tipikus jelfeldolgozó algoritmusok, programozásuk. 8051 felépítése. 8051 programozás C nyelven.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás + számítógépes laboratórium

10. Követelmények

A tárgy anyagához kapcsolódó félévközi programozási feladat.

+ Vizsga

Félévközi követelmények:

A programozási házi feladat értékelése:

megfelelt/ nem felelt meg

Az aláírás feltételei:

ˇ megfelelő feladat beadása

ˇ részvétel az előadások minimum 50%-án

ˇ részvétel a gyakorlatok minimum 70%-án

Pótlási lehetőség:

ˇ a feladat a vizsgaidőszak második hetéig különeljárási díjjal beadható.

Vizsga:

Írásbeli + szóbeli

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Abonyi Zsolt: PC Hardver Kézikönyv

Computer BOOKS Budapest, 1995.

Dr. Gidófalvi Zoltán: Programozás Masm Assembly nyelven

Tankönyvkiadó Bp. 1990. J5-1430

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 
Félévközi készülés órákra 
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen 
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék:

dr. Szegi András

docens

MIT