Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Műszer- és méréstechnika

  A tantárgy angol neve: Measurement and Instrumentation

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. augusztus 27.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Egészségügyi mérnök Szak

  Kötelező tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM2MUM 4 4/0/0/v 6 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Jobbágy Ákos Andor,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm2mum/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Jobbágy Ákos

  egyetemi tanár

  Méréstechnika és Inf. R. Tsz.

  Dr. Zoltán István

  docens

  Méréstechnika és Inf. R. Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít elektronika, méréstechnika
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célkitűzése, hogy ismertesse a biológiai eredetű villamos jelek mérésére alkalmazott alapvető hardver egységeket és jelfeldolgozási módszereket. Ezek felhasználására elektronikus orvosi készülékekből vett példákat mutat be.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Elektronikus áramkörök alapelemei. Passzív alkatelemek: R, L, C. Aktív alkatelemek (dióda, tranzisztor, műveleti erősítő) működési elve, modellezése és karakterisztikái.

  Egyen- és váltakozó áramú hálózatok.

  Műveleti erősítővel felépített erősítő alapkapcsolások: kapcsolási rajz, üzemi paraméterek, frekvenciafüggés, stabilitásvizsgálat.

  Mérőerősítők és galvanikusan elválasztott erősítők. Közösjel elnyomás és ennek növelésére használt megoldások.

  Erősítő kapcsolások nullpont hibája, zaja és frekvenciafüggése.

  Biológiai célú erősítők bemeneti fokozatai.

  Alkalmazási példa: EKG készülék felépítése, blokkvázlata, kapcsolási rajza.

  Szelektív erősítők. Típusok, realizálások.

  A/D és D/A átalakítók. Típusok, paraméterek. Felbontás, pontosság, átalakítási sebesség. A mintavételezés és a kvantálás fogalma.

  Biológiai eredetű elektronikus jelek jellemzői: amplitúdó-, frekvencia tartomány, jel/zaj viszony. Zajok, zavarok eredete, a jel/zaj viszony javításának lehetőségei.

  Jelek frekvencia tartománybeli analízise. A Fourier analízis.

  Villamos alapmennyiségek mérése: feszültség, áram, impedancia. A mérési hiba fogalma és számítása.

  Laboratóriumi bemutató. Blokkvázlat szintű műszerismertető. Egyszerű mérési feladatok amelyek elvégezhetők oszcilloszkóp, függvénygenerátor és digitális multiméter segítségével.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás, laboratóriumi bemutató.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: házi feladat. A házi feladat elfogadása az aláírás megadásának feltétele.

  b. A vizsgaidőszakban: vizsga. A vizsga írásbeli.

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat a pótlási időszak végéig (a vizsgaidőszak harmadik hetének végéig) adható le késedelmesen. A pótlási időszakban történő beadás esetén különeljárási díjat kell fizetni.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Konzultációra (a házi feladattal kapcsolatosan is) az előadások szünetében, vagy megbeszélés szerint van lehetőség.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Hainzmann - Varga - Zoltai: Elektronikus áramkörök. Műszaki Kiadó

  Műszer és méréstechnika oktatási segédanyag.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

   

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  14

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  30

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  30

  ..

  Vizsgafelkészülés

  50

  Összesen

  180

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Jobbágy Ákos

  egyetemi tanár

  Méréstechnika és Inf. R. Tsz.