Műszer- és méréstechnika

A tantárgy angol neve: Measurement and Instrumentation

Adatlap utolsó módosítása: 2008. augusztus 27.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Egészségügyi mérnök Szak

Kötelező tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMM2MUM 4 4/0/0/v 6 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Jobbágy Ákos Andor,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm2mum/
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Jobbágy Ákos

egyetemi tanár

Méréstechnika és Inf. R. Tsz.

Dr. Zoltán István

docens

Méréstechnika és Inf. R. Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít elektronika, méréstechnika
7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célkitűzése, hogy ismertesse a biológiai eredetű villamos jelek mérésére alkalmazott alapvető hardver egységeket és jelfeldolgozási módszereket. Ezek felhasználására elektronikus orvosi készülékekből vett példákat mutat be.

8. A tantárgy részletes tematikája

Elektronikus áramkörök alapelemei. Passzív alkatelemek: R, L, C. Aktív alkatelemek (dióda, tranzisztor, műveleti erősítő) működési elve, modellezése és karakterisztikái.

Egyen- és váltakozó áramú hálózatok.

Műveleti erősítővel felépített erősítő alapkapcsolások: kapcsolási rajz, üzemi paraméterek, frekvenciafüggés, stabilitásvizsgálat.

Mérőerősítők és galvanikusan elválasztott erősítők. Közösjel elnyomás és ennek növelésére használt megoldások.

Erősítő kapcsolások nullpont hibája, zaja és frekvenciafüggése.

Biológiai célú erősítők bemeneti fokozatai.

Alkalmazási példa: EKG készülék felépítése, blokkvázlata, kapcsolási rajza.

Szelektív erősítők. Típusok, realizálások.

A/D és D/A átalakítók. Típusok, paraméterek. Felbontás, pontosság, átalakítási sebesség. A mintavételezés és a kvantálás fogalma.

Biológiai eredetű elektronikus jelek jellemzői: amplitúdó-, frekvencia tartomány, jel/zaj viszony. Zajok, zavarok eredete, a jel/zaj viszony javításának lehetőségei.

Jelek frekvencia tartománybeli analízise. A Fourier analízis.

Villamos alapmennyiségek mérése: feszültség, áram, impedancia. A mérési hiba fogalma és számítása.

Laboratóriumi bemutató. Blokkvázlat szintű műszerismertető. Egyszerű mérési feladatok amelyek elvégezhetők oszcilloszkóp, függvénygenerátor és digitális multiméter segítségével.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

Előadás, laboratóriumi bemutató.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: házi feladat. A házi feladat elfogadása az aláírás megadásának feltétele.

b. A vizsgaidőszakban: vizsga. A vizsga írásbeli.

11. Pótlási lehetőségek

A házi feladat a pótlási időszak végéig (a vizsgaidőszak harmadik hetének végéig) adható le késedelmesen. A pótlási időszakban történő beadás esetén különeljárási díjat kell fizetni.

12. Konzultációs lehetőségek

Konzultációra (a házi feladattal kapcsolatosan is) az előadások szünetében, vagy megbeszélés szerint van lehetőség.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Hainzmann - Varga - Zoltai: Elektronikus áramkörök. Műszaki Kiadó

Műszer és méréstechnika oktatási segédanyag.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

 

Kontakt óra

56

Félévközi készülés órákra

14

Felkészülés zárthelyire

Házi feladat elkészítése

30

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

30

..

Vizsgafelkészülés

50

Összesen

180

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Jobbágy Ákos

egyetemi tanár

Méréstechnika és Inf. R. Tsz.