Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Webfejlesztés több platformon - az egyedi fejlesztéstől a testreszabásig

  A tantárgy angol neve: Multiplatform Web Development - From Custom Solutions to Content Management Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. október 7.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök-informatikus Szak
  Villamosmérnök Szak
  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAV08   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dudás Ákos,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dávid ZoltánTanársegédAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Programozási alapismeretek, webes alapismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Nincs.

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja a webes fejlesztés teljes spektrumának áttekintése, az egyes fontosabb szintek bemutatása és a kapcsolódó legjobb iparági gyakorlat megismertetése, minden szinten legalább két technológiával vagy platformon. A hallgatók megismerkednek a leggyakoribb kliensek (asztali böngésző, mobiltelefon) programozásával, egy ingyenes (PHP) és egy nagyvállalati platform szerveroldali használatával a teljesen egyedi kézzel írt programoktól a széles körben elfogadott fejlesztői keretrendszereken keresztül a gyors webalkalmazás-készítést lehetővé tévő CMS-ekig. Külön figyelmet fordít a fejlesztés során gyakran előkerülő, de nem tisztán mérnöki tevékenységekre is, mint a keresőoptimalizálás vagy a tipikus együttműködés a megrendelővel.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Minden héten egy témát vizsgálunk meg alaposan és próbálunk ki közösen.

  Hét

   

   

   

  Előadás anyaga

   

   

   

  1.

   

   

   

  A tantárgykövetelmények ismertetése, webalkalmazások és webes fejlesztések általános jellemzői.

   

  2.

   

   

   

  A webes fejlesztés kezdőlépései: a projekt résztvevői, együttműködés a megrendelővel. Mockup és sitebuild készítés. HTML, CSS és javascript alapok. 

   

  3.

   

   

   

  Fejlett kliensoldali technikák: jQuery, fejlesztés mobil bögészőkre, érintőképernyőkre. HTML5, less, GWT és ScriptSharp.

   

  4.

   

   

   

  Szerveroldali programozás PHP nyelven: a platform, nyelvi alapok, alapvető koncepciók.

   

  5.

   

   

   

  Szerveroldali programozás ASP.NET-ben: a platform, nyelvi alapok, alapvető koncepciók.

   

  6.

   

   

   

  Tipikus fejlesztői hibák és elkerülésük: biztonsági és teljesítménykérdések. 

   

  7.

   

   

   

  Népszerű alkalmazások integrációja: facebook, twitter, openid, gravatar, google +1.

   

  8.

   

   

   

  PHP alapú szerveroldali keretrendszer használata: fejlesztés CodeIgniter segítségével.

   

  9.

   

   

   

  ASP.NET alapú szerveroldali keretrendszer használata: fejlesztés ASP.NET MVC-ben. 

   

  10.

   

   

   

  Keresőoptimalizálás (SEO), Google/Bing WebMaster Tools, Google Analytics. 

   

  11.

   

   

   

  Tartalomkezelő rendszerek használata, CMS rendszerek testreszabása, Drupal. 

   

  12.

   

   

   

  Fejlesztés ASP.NET MVC alapú CMS-ekre alapozva, a Web Platform Installer használata. 

   

  13.

   

   

   

  A félév során megszerzett tudás elhelyezése és értékelése esettanulmányok és valós ipari projektekben szerzett tapasztalatok tükrében. 

   

  14.

   

   

   

  Félévközi zárthelyi dolgozat.

   

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás (számítógép laborban)

  10. Követelmények A szorgalmi időszakban:

   

  (1) Az ismeretek átfogó és részletes áttekintését a szorgalmi időszak alatt 1 alkalommal, az évfolyam terhelési táblázata szerinti időpontban íratott nagy zárthelyivel mérjük, valamint

   

  (2) A gyakorlást a nagy házi feladat biztosítja, amelynek beadási határideje a szorgalmi időszak vége.

   

  A félév elismerését jelentő félév végi jegy megszerzésére akkor van lehetőség, ha a hallgató a házi feladatot futtatható állapotban, dokumentációval ellátva, forráskód mellékelésével, határidőre beadta. A házi feladatot 40 %-ban számoljuk a jegybe

   

  Az aláírás megszerzésének feltétele a nagy ZH és a nagy házi feladat  együttes teljesítése.

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi (otthoni) feladatot a szorgalmi időszak végéig be kell adni, annak pótlása a pótlási időszakban lehetséges. A pótlási időszak a kétciklusú képzésben az ún. pótlási hét (a szorgalmi időszak vége és a vizsgaidőszak kezdete közötti hét), az ötéves képzésben a vizsgaidőszak első 3 hete (ld. TVSZ 16. § (2)).A zárthelyi pótlására lehetőség van egyszer a szorgalmi időszakban, illetve egyszer a pótlási időszakban.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint előadóval egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Adam Freeman és Steven Anderson: Pro ASP.NET MVC 3 Framework, Apress

   

  Bruce Lawson, Remy Sharp: Introducing HTML5, New Riders

   

  Coggeshall: PHP5 Unleashed, Sams Publishing, (Pearson)

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire15
  Házi feladat elkészítése17
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dávid Zoltán

   

  tanársegéd

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  Dr. Iváncsy Renáta

   

  docens

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék