Webfejlesztés több platformon - az egyedi fejlesztéstől a testreszabásig

A tantárgy angol neve: Multiplatform Web Development - From Custom Solutions to Content Management Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2011. október 7.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök-informatikus Szak
Villamosmérnök Szak
Szabadon választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUAV08   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dudás Ákos,
4. A tantárgy előadója
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dávid ZoltánTanársegédAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Programozási alapismeretek, webes alapismeretek.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Nincs.

7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja a webes fejlesztés teljes spektrumának áttekintése, az egyes fontosabb szintek bemutatása és a kapcsolódó legjobb iparági gyakorlat megismertetése, minden szinten legalább két technológiával vagy platformon. A hallgatók megismerkednek a leggyakoribb kliensek (asztali böngésző, mobiltelefon) programozásával, egy ingyenes (PHP) és egy nagyvállalati platform szerveroldali használatával a teljesen egyedi kézzel írt programoktól a széles körben elfogadott fejlesztői keretrendszereken keresztül a gyors webalkalmazás-készítést lehetővé tévő CMS-ekig. Külön figyelmet fordít a fejlesztés során gyakran előkerülő, de nem tisztán mérnöki tevékenységekre is, mint a keresőoptimalizálás vagy a tipikus együttműködés a megrendelővel.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

Minden héten egy témát vizsgálunk meg alaposan és próbálunk ki közösen.

Hét

 

 

 

Előadás anyaga

 

 

 

1.

 

 

 

A tantárgykövetelmények ismertetése, webalkalmazások és webes fejlesztések általános jellemzői.

 

2.

 

 

 

A webes fejlesztés kezdőlépései: a projekt résztvevői, együttműködés a megrendelővel. Mockup és sitebuild készítés. HTML, CSS és javascript alapok. 

 

3.

 

 

 

Fejlett kliensoldali technikák: jQuery, fejlesztés mobil bögészőkre, érintőképernyőkre. HTML5, less, GWT és ScriptSharp.

 

4.

 

 

 

Szerveroldali programozás PHP nyelven: a platform, nyelvi alapok, alapvető koncepciók.

 

5.

 

 

 

Szerveroldali programozás ASP.NET-ben: a platform, nyelvi alapok, alapvető koncepciók.

 

6.

 

 

 

Tipikus fejlesztői hibák és elkerülésük: biztonsági és teljesítménykérdések. 

 

7.

 

 

 

Népszerű alkalmazások integrációja: facebook, twitter, openid, gravatar, google +1.

 

8.

 

 

 

PHP alapú szerveroldali keretrendszer használata: fejlesztés CodeIgniter segítségével.

 

9.

 

 

 

ASP.NET alapú szerveroldali keretrendszer használata: fejlesztés ASP.NET MVC-ben. 

 

10.

 

 

 

Keresőoptimalizálás (SEO), Google/Bing WebMaster Tools, Google Analytics. 

 

11.

 

 

 

Tartalomkezelő rendszerek használata, CMS rendszerek testreszabása, Drupal. 

 

12.

 

 

 

Fejlesztés ASP.NET MVC alapú CMS-ekre alapozva, a Web Platform Installer használata. 

 

13.

 

 

 

A félév során megszerzett tudás elhelyezése és értékelése esettanulmányok és valós ipari projektekben szerzett tapasztalatok tükrében. 

 

14.

 

 

 

Félévközi zárthelyi dolgozat.

 

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás (számítógép laborban)

10. Követelmények A szorgalmi időszakban:

 

(1) Az ismeretek átfogó és részletes áttekintését a szorgalmi időszak alatt 1 alkalommal, az évfolyam terhelési táblázata szerinti időpontban íratott nagy zárthelyivel mérjük, valamint

 

(2) A gyakorlást a nagy házi feladat biztosítja, amelynek beadási határideje a szorgalmi időszak vége.

 

A félév elismerését jelentő félév végi jegy megszerzésére akkor van lehetőség, ha a hallgató a házi feladatot futtatható állapotban, dokumentációval ellátva, forráskód mellékelésével, határidőre beadta. A házi feladatot 40 %-ban számoljuk a jegybe

 

Az aláírás megszerzésének feltétele a nagy ZH és a nagy házi feladat  együttes teljesítése.

 

11. Pótlási lehetőségek

A házi (otthoni) feladatot a szorgalmi időszak végéig be kell adni, annak pótlása a pótlási időszakban lehetséges. A pótlási időszak a kétciklusú képzésben az ún. pótlási hét (a szorgalmi időszak vége és a vizsgaidőszak kezdete közötti hét), az ötéves képzésben a vizsgaidőszak első 3 hete (ld. TVSZ 16. § (2)).A zárthelyi pótlására lehetőség van egyszer a szorgalmi időszakban, illetve egyszer a pótlási időszakban.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint előadóval egyeztetve.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Adam Freeman és Steven Anderson: Pro ASP.NET MVC 3 Framework, Apress

 

Bruce Lawson, Remy Sharp: Introducing HTML5, New Riders

 

Coggeshall: PHP5 Unleashed, Sams Publishing, (Pearson)

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra0
Felkészülés zárthelyire15
Házi feladat elkészítése17
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés0
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dávid Zoltán

 

tanársegéd

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

 

Dr. Iváncsy Renáta

 

docens

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék