Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Helymeghatározó és navigációs szolgáltatások és alkalmazások

  A tantárgy angol neve: Location-based and Navigational Services and Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2012. július 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak

  Villamosmérnöki szak

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMJV35   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Heszberger Zalán Tamás,
  4. A tantárgy előadója
   Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
   Dr. Heszberger Zalán egy. adjunktus TMIT
   Németh Krisztián egy. tanársegéd TMIT
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVITMAV35") )
  VAGY
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVITMM324") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  A tantárgyat témaütközés miatt nem veheti az fel, aki az alábbi tárgyak bármelyikét már teljesítette:  
  Navigációs szolgáltatások és alkalmazások (VITMM324)
  Helymeghatározó és navigációs szolgálatok és alkalmazások (VITMAV35)
  7. A tantárgy célkitűzése

  Átfogó mérnöki ismeretek nyújtása az igen gyorsan terjedő új, innovatív navigációs és helymeghatározó szolgáltatások elmélete és gyakorlata terén. A helymeghatározó és navigációs rendszerek alapszolgáltatása a felhasználó/objektum pozíciójának meghatározása. A pozícióhoz kapcsolódóan a különböző rendszerek más és más további szolgáltatásokat nyújtanak, pl.: navigáció, mobilok erőforrás használata, lokalizáción alapuló szolgáltatások, biztonsági és vészhelyzeti szolgáltatások. A tantárgy betekintést nyújt a helymeghatározó és navigációs rendszerek elméletébe, tárgyalja a kültéri (műholdas és cellás mobil) és a beltéri helymeghatározási technológiákat és módszereket; majd alkalmazásokon és esettanulmányokon keresztül bemutatja ezek lehetséges felhasználását.

  A tananyag elsajátítása rendszerszemléletű és alkalmazás orientált tudást biztosít a témakörben.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét

  Hely alapú szolgáltatások vagy LBS (Location Based Services) – bevezetés. Az LBS főbb területei és a komponensek átfedése. Az LBS tipikus jellemzői, a szolgáltatás folyamata, információáramlás. Pull és push szolgáltatástípusok. LBS szolgáltatások osztályozása alapvető jellemzők alapján. Kontextus alapú szolgáltatások.   Az LBS működésének vázlatos áttekintése.

  2. hét

  LBS komponensek, a GIS (Geographic Information Services) adatbázisok, szolgáltatási értéklánc. Kommunikációs hálózatok és pozícionálás kapcsolata. Pozícionálási technikák, pontosság, egyéb jellemzők.  Területi földrajzi adatbázisok, GIS. Földrajzi információk absztrakciós szintjei. GIS téradat ábrázolási módok. Relációs GIS adatbázisok típusai, rétegezett adattárolás. LBS szolgáltatási értéklánc felépítése, egyes komponensek szerepe.

  3. hét

  Személyes adatok védelme (privacy), LBS alkalmazások, koordináta rendszerek. LBS privacy. Mobil hálózati helyzetmenedzsment és az LBS. Privacy megoldások, szintek, állapotok. Biztonságos kommunikáció az LBS alkalmazásokban. Titkosítás szabályozása. Szabályrendszer terjesztés, anonimizáció, tartalom elfedés. Alkalmazási példa: Dugóinformáció (TMS).

  4. hét

  Hely fogalma, fizikai és virtuális hely. Térbeli hely komponensek: Koordináta, dátum, projekció. Elipszoid koordináta rendszer. Horizontális és vertikális dátum. Globális ás lokális dátumok kapcsolata. Magassági adatok típusai. Térkép projekciók, torzítások. Tranzverzális merkátor projekció, UTM.  Pozícionálás mérési módszerek és infrastruktúra kapcsolata.

  5. hét

  Pozícionálási típusok, legfontosabb jellemzők. Közelségérzékelés, körkörös és hiperbólikus háromszögelés, irányszögmérés, differenciális pozíciószámítás, mintaillesztés, hibrid megoldások.  Pontosságszámítási eljárások bemutatása. Távolságmérési technikák. Órák pontossága. Pozíció pontosság és precízió, irányfüggés, hibaforrások bemutatása.

  6. hét

  Műholdas helymeghatározás. A műholdak rendszere és adatai GNSS helymeghatározás, elméleti alapok. Alkalmazási körök: NAVSTAR GPS, GLONASS, Galileo és EGNOS rendszer. A GPS és a Galileo kapcsolata. GNSS alkalmazások: közlekedés, légiforgalmi eljárások, nagypontosságú mérések, geodéziai mérések, életvédelmi és mentési alkalmazások.

  7. hét

  ZH írás

  GPS frekvenciák, kódok és vivők. Kódokkal szemben támasztott követelmények. Órák típusai pontossági feltételek, órakorrekció. Alapvető frekvenciák. GPS jelstruktúra, C/A és P kódok, modulációk típusai. Navigációs üzentek felépítése. Pályakorrekciók, Kepleri pályaadatok.

  8. hét

  Helymeghatározás műhold jelekkel. Kódmérés, fázismérés. Pontosság meghatározása. Fázismérés – fáziskövetés, hibák és többértelműség kiejtése, cikluscsúszás. Sebesség meghatározási eljárások. GPS hibák és hibaforrások. Műhold óra és pályahiba. Ionoszféra és troposzféra hatása. Műhold szög maszkolás. Többutas terjedés, jelek vételével kapcsolatos hibák, antennahibák.

  9. hét

  Műhold geometria, pontossághígulás (DOP), GDOP geometria lényege tipikus jellemzői, megoldási lehetőségek. Differenciális javításokkal (DGPS) kapcsolatos technikák. Relatív GPS fázismérés, statikus fázismérés, kinematikus fázismérés bemutatása. Utófeldolgozás, valós idejű feldolgozás. A feldolgozási technikák közötti kapcsolatok bemutatása, elemzése.

  10. hét

  GLONASS és Galileo részletes bemutatása. GLONASS fejlesztések, előnyök, hátrányok. Galileo program fázisai, fejlesztési ütemterv, szolgáltatási szintek, általános komponensek. Galileo és NAVSTAR kapcsolata. Galileo pozícionálás pontosság bemutatása és elemzése. Szolgáltatások a Galileo és más GNSS ill. nem GNSS rendszerek kombinálásából. Galileo űr ill. vezérlési szegmens. GPS piacok összehasonlítása.

  11. hét

  GPS alkalmazások: Földtani, térinformatikai, fotógrammetrikai, építőmérnöki, bányamérnöki, hidrológiai és környezetvédelmi, aeronómiai és meteorológiai, mezőgazdasági, erdészeti, katonai. Kézi navigációs készülékek fejlődése ill. kézi GPS vevők térképes és integrált szolgáltatásai és jellemzői. GPS vevők szabadidő és sporttevékenységben.

  12. hét

  GPS vevők navigációs adatai: szárazföldi, légi, tengeri. Járműkövetés és járműnavigáció. Intelligent Vehicle Highway System (IVHS). Tengeri és vizi navigáció. A fejlődés lehetséges irányai – GPS:  katonai igények, polgári hozzáférés korlátozása, az katonai M kód, polgári igények. GLONASS-M és GLONASS-K. 

  13. hét

  Mozgás menedzsment cellás hálózatokban. Cellás pozícionálási technikák, a guard time és timing advance management fogalma és szerepe. Serving Mobil Location Center (SMLC). Enhanced Observed Time Difference (E-OTD) elve, mérések bemutatása. Bázisállomások közötti (RIT) mérések és a drift. Uplink Time Difference of Arrival (U-TDoA) bemutatása, folyamata, konfiguráció. Helymeghatározás az UMTS-ben.

  14. hét

  Beltéri pozícionálási technikák és algoritmusok és pozícionálási rendszerek. WiFi alapú helymeghatározás. Konkrét rendszerek részletes bemutatása: a MIT Cricket platform, az Ekahau pozíconáló rendszer, Intel Place Lab, Microsoft RADAR, Rosum TV, AeroScout, Blip Systems.

  Zh pótlás/elővizsga

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: 1 zárthelyi dolgozat
  • A vizsgaidőszakban: írásbeli vagy szóbeli vizsga
  • Elővizsga az utolsó órán a ZH eredmények alapján (10%).
  11. Pótlási lehetőségek

  Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
  A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további kijelölt alkalommal pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, az oktatóval egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Ádám, Bányai, Borza, Busics, Kenyeres, Krauter, Takács: Műholdas helymeghatározás, Műegyetemi Kiadó, 2004, ISBN: 9634207901
  2. Axel Küpper: Location-Based Services: Fundamentals and Operation, John Wiley & Sons, 2005, ISBN: 0470092319
  3. Krzysztof W. Kolodziej and Johan Hjelm: Local Positioning Systems: LBS Applications and Services, CRC Taylor and Francis, ISBN: 0849333490
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 56
  Félévközi készülés órákra 20
  Felkészülés zárthelyire 22
  Házi feladat elkészítése  -
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása  -
  Vizsgafelkészülés 22
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
   Név: Beosztás: Tanszék. Intézet:
   Dr. Erényi István címz. egy. docens MIT
   Dr. Heszberger Zalán egy. adjunktus TMIT
   Németh Krisztián egy. tanársegéd TMIT
   Dr. Paller Gábor címz. egy. docens TMIT
   Dr. Szabó Róbert egy. docens TMIT