Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adattárházak tervezése és megvalósítása

  A tantárgy angol neve: Design and Implementation of Data Warehouses

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2012. július 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak

  Szabadon választható tantárgy
   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMBV10   2/2/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gajdos Sándor,
  4. A tantárgy előadója
   Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
   Dr. Gajdos Sándor mestertanár TMIT
   Dr. Kardkovács Zsolt Tivadar egy. tanársegéd TMIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Adatbázis-kezelési ismeretek
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVITT5313") )
  VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-07") VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-A7") VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-M7")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  A tantárgy akkor vehető fel, ha a hallgatónak legalább aláírása van az Adatbázisok (VITMA311 vagy VIMA3232) c. tantárgyból.

  Úgyszintén felvehetik a tantárgyat, akiknek más intézményben szerzett gazdaságinformatikus, mérnök informatikus vagy programtervező informatikus BSc diplomája van.

  A tantárgy nem vehető fel, amennyiben a hallgató már hallgatta az Információmenedzsment (VITT5313) c. tantárgyat.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Cél, hogy a tantárgy keretében a hallgatók behatóan tanulmányozhassák az adattárházak legfontosabb elemeit, működését, megvalósításának bevált módszereit. A tantárgy keretében az általános technológiai alapoktól indulva, a fő hangsúlyt a technológiára helyezve betekintést adunk abba, hogy milyen mechanizmusokon keresztül lehetséges a gazdálkodó szervezetek számára közvetlen üzleti hasznot eredményező információkat szállítani tudó informatikai rendszereket tervezni és megvalósítani.

  Megszerezhető képességek: Az adatbáziskezelők hagyományos alkalmazási területe a tranzakcióorientált működésű rendszerek megvalósítása. Az üzleti intelligencia, ill. döntéstámogatási célú rendszerek tervezése és megvalósítása alapvetően különböző szemléletet és módszereket igényel. A hallgatók megismerik ezeket a különbségeket, és képesek lesznek ilyen rendszerek specifikálására, tervezésére és megvalósítására.

  Az előadásokon elhangzott tananyaghoz számítógépes gyakorlatok kapcsolódnak, melyek során a hallgatók jártasságot szereznek a fejlesztéséhez használt egyes eszközök kezelésében is.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét

  Bevezetés: az adattárház mint közmű. Inmon definíciója. Adattárházak evolúciója, elemei. Adattárházak helye és szerepe a vállalat fejlődési ciklusában, analógiák Maslow szükségletelméletével, Üzleti intelligencia (BI) definíciója, viszonyrendszerük.

  Gyakorlat: Saját szoftver környezet megteremtése

  2. hét

  Dimenziós modellezés. Egyed-kapcsolat vs. dimenziós modellezés. Relációs, multidimenziós implementálás, Tipikus ténytáblák, tipikus dimenziós táblák. A vállalat kritikus üzleti folyamatai, megjelenítésük az adattárházban. Adattárház busz. Alap modellezési technikák.

  Gyakorlat: Bevezetés az Oracle Warehouse Builder használatába

  3. hét

  Kibővített dimenziós tervezés, tervezési minták, Role-playing dimenziók, Junk dimenziók, Degenerált dimenziók, Lassan változó dimenziók, Kibővített ténytábla tervezés, Ténynélküli tények, Additív és nem additív tényadatok, Állapot és esemény-tények

  Gyakorlat: Dimenziós modellek készítése

  4. hét

  Adattárház architektúrák. Koncepcionális architektúra, Adatarchitektúra, Eszközarchitektúra, Üzemeltetési architektúra, Operational Data Store, Nem tervezett döntéstámogatás, Szakterületi adattárak szemantikai integrálása, Virtuálisan integrált szakterületi adattárak, Hub-and-spoke

  Gyakorlat: Partícionálás hatása a végrehajtási tervre, csillag transzformáció működése bitmap indexek használatával

  5. hét

  Állomásoztatás. Az értékteremtési folyamat, Illeszkedő adatmodellek, Dimenziós adatok állomásoztatása. Bulk loading feltételei és következményei, Ténytábla betöltések. Implementálás flat file-on vs. adatbázisban,

  Gyakorlat: Oracle CDC működése, implementálása

  6. hét

  Adatbázis példány tervezése. Memóriaigény becslése, Fizikai adatstruktúrák tervezése. Adatkinyerés, Változáskinyerés vs. full extract, Eseményvezérelt vs. periodikus adatkinyerés, Tranzakcióorientált vs. táblaorientált kinyerés. A tranzakció kontextus kinyerésének jelentősége

  Gyakorlat: SQL*Loader használata adatbetöltés megvalósítása során

  7. hét

  Infrastruktúra.. Számítógép-hálózat, Hardver architektúra, Kereskedelmi szoftver eszközök: ETL, front-end, Üzemeltetési szempontok, Megvalósítási jellegzetességek SMP környezetben. Szemantikus, technikai, navigációs és üzemeltetési metaadatok, Metaadat tárak és modellek

  Gyakorlat: Egyszerű ETL folyamat összeállítása OWB használatával

  8. hét

  Adattárházak életciklusa. Megvalósítási módszertanok: Hadden-Kelly módszertan, Oracle Warehouse Method, Kimball módszertana, Kimball vs. Inmon megközelítés, Bottom-up, top-down tervezés, A követelmények összegyűjtése. Sikerkritériumok fajtái és szerepük.

  Gyakorlat: Analitikus rendszer felépítése OWB segítségével

  9. hét

  Adatminőség és adattisztítás. Adatminőségi standard fogalma és jelentősége, Tipikus adathibák, Javítás a forrásrendszerben, Címek és nevek javításának sajátosságai, Az adattisztítási alprojekt mérete, helye és jelentősége.

  Gyakorlat: Adatminőség ellenőrzése OWB használatával

  10. hét

  Stratégiai és operatív döntéstámogatás. Nagytömegű végfelhasználó kiszolgálásának kérdései. Aggregátumok jelentősége, tervezése és használata, Dimenzió kompressziója, átlagos együttes előfordulási gyakoriság, Összegzések tárolásának lehetőségei, Aggregátum navigáció, Query rewrite

  Gyakorlat: Materializált nézetek definiálása, query rewrite működésének vizsgálata

  11. hét

  Az operatív döntéstámogatás kihívásai. Magas rendelkezésreállás megvalósításának lehetőségei. Változásadatok kezelése, Frissítési gyakoriság megválasztása és jelentősége, statikus és dinamikus tartalom szétválasztása, Lassan változó adatok kezelése

  Gyakorlat: Zárthelyi

  12. hét

  Adattárházak sajátosságai MPP környezetben, Ad hoc lekérdezések kiszolgálása, Teradata active warehousing, Hewlett-Packard OneView, HP-Oracle Exadata

  Gyakorlat: Adatbetöltések relációs dimenziós struktúrákba

  13. hét

  Illusztratív példák adattárházak építésére és használatára I.

  Távközlési nagyvállalati adattárház jellegzetes felépítése, a projekt sajátosságai.

  Gyakorlat: Demonstráció: Üzleti elemzések. Balanced Scorecard – stratégiai teljesítménymenedzsment.

  14. hét

  Illusztratív példák adattárházak építésére és használatára II.

  Pénzügyi környezetben megvalósított adattárház jellegzetes felépítése, a projekt sajátosságai.

  Gyakorlat: Elővizsga

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

   Előadás és számítógépes gyakorlat

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi.
  • A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga
  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi pótlási lehetősége: 1 PZH a szorgalmi időszakban és egy PPZH a pótlási héten.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgy előadójával egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. R. Kimball, L. Reeves, M. Ross, W. Thornthwaite: The Data Warehouse Lifecycle Toolkit: Expert Methods for Designing, Developing, and Deploying Data Warehouses, Wiley, 2nd edition, 2008.
  2. W. H. Inmon: Building the Data Warehouse, Wiley, 3rd edition, 2005.
  3. Oracle RDBMS, Warehouse Builder felhasználói dokumentáció

   

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra  56
  Félévközi készülés órákra  14
  Felkészülés zárthelyire  10
  Házi feladat elkészítése   -
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása  10
  Vizsgafelkészülés  30
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
   Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
   Dr. Gajdos Sándor mestertanár TMIT
   Dr. Kardkovács Zsolt Tivadar egy. tanársegéd TMIT
   Radnai Szabolcs  Oracle Magyarország Kft.
   Szabad Miklós  Oracle Magyarország Kft.
   Wagner Kornél  Hewlett-Packard Magyarország Kft.