Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Építsünk IP telefont!

  A tantárgy angol neve: Let's build an IP Phone

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. március 21.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak
  Mérnök informatikus szak
  szabadon választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMAV00   2/2/0/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sonkoly Balázs,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Sonkoly Balázs adjunktusBME- TMIT
  Moldován István mérnökBME-ETIK
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók megismerkednek az IP telefonok építőelemeivel, azok működésével és ugyanakkor a kapcsolódó protokollokkal és szoftver komponensekkel. A tárgy nemcsak elméleti, de gyakorlati tudást is ad, a gyakorlatok során a hallgatók összeállítanak egy működő IP telefont. Megszerezhető képességek: VoIP eszközök alapos ismerete, beágyazott rendszerekkel való fejlesztés.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. VoIP bevezető
   Bevezetés az IP telefóniába, alapvető ismeretek átismételése.
  2. Hang feldolgozás
   Hálózati eszközök belső felépítése. Főbb komponensek, beágyazott vezérlők, hangfeldolgozó egység, hálózati interfész.
  3. Gyakorlat: hang mintavételezés, A/D konverzió, alapvető feldolgozás analóg és digitális módon, elterjedt codec áramkörök
  4. Hang kódolók
   Hang kódolási eljárások, tulajdonságok, megvalósítás. G.711, G.729, GSM. Adatformátumok, keretezés csomagokba.
  5. Gyakorlat: Kódolók vizsgálata. Minőség, processzorigény.
  6. Hang kódolás DSP-vel
   Kódolás megvalósításának kérdései DSP segítségével.
  7. Gyakorlat: egyszerű kódoló megvalósítása DSP-vel (G.711 vagy ADPCM)
  8. Visszhang szűrés, hang javítási technikák
   Visszhang szűrés megvalósítása, Packet Loss Concealment, Jitter buffer
  9. Gyakorlat: visszhang szűrés megvalósítása a DSP-n
  10. A beágyazott processzor és kapcsolódás a hálózat felé
   VoIP telefon központi egységének feladatai, követelmények, megvalósítási alternatívák.
  11. Gyakorlat: a beágyazott fejlesztő eszköz és környezet megismerése, élesztése
  12. Operációs rendszer a beágyazott processzoron
   Operációs rendszer lehetőségek, beágyazott Linux, hálózati interfészek
  13. Gyakorlat: Linux élesztés, hálózati interfészek konfigurálása
  14. Az RTP alapú média folyam előállítása
   Az RTP/RTCP protokollok, a kódolt hang csomagolása, küldése/fogadása, socket szintű programozás
  15. Gyakorlat: az RTP küldő/fogadó szoftver fejlesztése 1
  16. Gyakorlat: az RTP küldő/fogadó szoftver fejlesztése 2 - folytatás
  17. Jelzési protokollok
   Bevezetés a jelzési protokollok megvalósításába. H323, SIP. Működés, feladatok, alapvető üzenetek.
  18. Gyakorlat: Jelzési protokollok vizsgálata
  19. Nyílt forrású VoIP stack implementációk.
   VoIP szoftver komponensek megismerése, nyílt forrású könyvtárak használata. pjsip.
  20. Gyakorlat: PJSip stack illesztése 1
  21. Gyakorlat: PJSip stack illesztése 2
  22. Gyakorlat: Billentyűzet, buzzer illesztése
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  2 óra előadás, 2 óra gyakorlat

  10. Követelmények

  Házi feladat elkészítése a vizsgaidőszakig.

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat a pótlási időszakban is leadható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A félév, illetve vizsgaidőszak során a hallgatóknak lehetőségük van az előadóval előre egyeztetett időpontban konzultálni.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  PJSIP Developer's Guide (PDF) http://www.pjsip.org/release/0.5.4/PJSIP-Dev-Guide.pdf
  Karim Yaghmour, Building Embedded Linux Systems, O'Reilly Media, 2003.
  Theodore Wallingford, VoIP Hacks. Tips & Tools for Internet Telephony, O'Reilly Media, 2005.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra24
  Felkészülés zárthelyire -
  Házi feladat elkészítése40
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása -
  Vizsgafelkészülés -
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Sonkoly Balázs adjunktus BME-TMIT
  Moldován István mérnök BME-ETIK