Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Korszerű számítógép-architektúrák

  A tantárgy angol neve: Modern Computer Architectures

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. szeptember 20.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2011. augusztus 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

   

  Doktori képzés
  Intelligens rendszerek szakmacsoport
  kötelező tantárgy


  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMMD293   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajda Ferenc,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Sima Dezsőegyetemi tanárBMF  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Számítógép architektúrák
  7. A tantárgy célkitűzése

  Tekintettel a szakterület rohamos fejlődésére, a tárgy célja a processzor- és rendszerszintű architektúrák területén az aktuálisan kibontakozó ok-okozati összefüggések, trendek, valamint konkrét processzor- és rendszertechnikai megvalósítások bemutatása. A tárgy szemléletmódjában a tervezési tér koncepciójára épít.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Korszakváltás a processzorok fejlődésében

  A hatékonysági, a disszipációs és a skew korlát, a többmagos, többszálas processzorok megjelenésének
  szükségszerűsége.

  Az utasításszintű párhuzamos processzorok fejlődésének áttekintése

  Az időbeli, a kibocsátási és az utasításon belüli műveleti párhuzamosságok egymást követő kiaknázásán alapuló fejlődési ív, a kapcsolódó processzor típusok és a megjelenő szűk keresztmetszetek feloldására bevezetett innovatív technikák.

  A szuperskalár processzorok tervezési tere és megvalósítása

  Az utasítás lehívás, dekódolás, elágazásbecslés, utasítás kibocsátás, utasítás várakoztatás, regiszter átnevezés és a szekvenciális konzisztencia biztosítása. Reprezentatív szuperskalár processzor architektúrák

  Többmagos processzorok

  A többmagos processzorok tervezési terének főbb dimenziói; a gyorsítótár hierarchia, a memória- és a buszkapcsolat megvalósítási alternatívái, reprezentatív megvalósítások.

  Többszálas processzorok

  Többszálasítási alternatívák; a durván-, finoman szemcsézett ill. szimultán többszálú processzorok, a többszálú megvalósítás kihatása a processzor- és a rendszerarchitektúrára, reprezentatív megvalósítások.

  A szuperskalár processzorok rendszerarchitektúrája

  Az asztali processzorok rendszerarchitektúrájának elemei, gyorsítótár hierarchiák, processzor- és perifériabuszok, lapkakészletek, alaplaptípusok, reprezentatív megvalósítások.

  Bevezetés a szerver architektúrákba

  Szerverek főbb alkalmazási területei, azok igényei, vonatkozó benchmarkok (file-, web-, levelező stb. szerver benchmarkok). Hagyományos és penge szerverek, elterjedt kétprocesszoros szervercsaládok, lapkakészleteik, az operatív tárral, háttértárral, hálózattal való ellátás szempontjai, alternatívák, jellemző megvalósítások.

  VLIW (EPIC) architektúrák/processzorok

  A VLIW architektúrák jellemzői, a statikus függőségkezelés. Kezdeti VLIW processzorok, az EPIC architektúra és megvalósítása. Reprezentatív implementációk.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  A félév során a hallgatók 2-3 fős csoportokban kiadott aktuális témákat dolgoznak fel és prezentálnak.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: féléves feladat

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  Vizsgaosztályzat megállapításának módja: a féléves feladat és a szóbeli vizsga eredményének súlyozott átlaga (30%/70%).

  c. Elővizsga:

   

  11. Pótlási lehetőségek

  Tvsz szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Előzetes megbeszélés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadáshoz jegyzet nincs. A szükséges kiegészítő információkat és irodalomjegyzéket a hallgatók az előadáson kapják meg, ill. azok a tárgy honlapján (www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimmd293/) érhetők el.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Féléves feladat elkészítése45
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  ……………..
  Vizsgafelkészülés45
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Sima Dezsőegyetemi tanár BMF