Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Modern irányitáselmélet II

  A tantárgy angol neve: Modern control theory II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. február 14.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Ph.D. képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  KOKAD002 2 4/0/0/v 5 2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bokor József,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

   Bauer Péter
   tudományos munkatárs
   Közlekedés- és Járműirányítási Tsz

  Bokor József

  egyetemi tanár

  Közlekedés- és Járműirányítási Tsz

  Gáspár Péter
  egyetemi tanár
  Közlekedés- és Járműirányítási Tsz
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Szabályozástechnika, lineáris algebra alapjai.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  H2 és H analízis és szintézis, l1-irányítás.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A modern és posztmodern rendszer- és irányításelmélet elsajátítása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  H2 és H problémák

  Formális H2 optimalizálás LQG/LTR*-n keresztül

  H2 és H problémák állapottérbeli megoldása

  Kimenet-visszacsatolás

  Speciális problémák (FI, FC, DF, OE)*

  μ és l1 robusztus analízis és szintézis

  Struktúrált szinguláris érték analízis és szintézis

  l1 analízis, szintézis

  * LQG = Linear Quadratic Gaussian

  LTR = Loop Transfer Recovery

  FI = Full Information

  FC = Full Control

  DF = Disturbance Feedforward

  OE = Output Estimation

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás + gyakorlat (labor), MATLAB-bázisú feladatmegoldásokkal.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: kiadott feladatok megoldása.

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c. Elővizsga: -

  11. Pótlási lehetőségek A TVSZ szerint
  12. Konzultációs lehetőségek Megbeszélés szerint
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kemin Zhon: Essentials of Robust Control

  Kemin Zhon: Robust and Optimal Control

  G. Balas: μ-Synthesis and Analysis (MATLAB Toolbox References)

  Bokor J, Gáspár P, Szabó Z: Robust control theory with automotive applications. Budapest: Typotex Kiadó, 2013. 278 p.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra52
  Félévközi készülés órákra 26
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 25
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 15
  Vizsgafelkészülés 32
  Összesen 150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Bokor József

  egyetemi tanár

  Közlekedésautomatikai Tsz.

   

  tanszékvezető