Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos hálózatok

  A tantárgy angol neve: Electrical Networks

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. szeptember 18.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Gépészmérnöki Kar

  Energetikai Üzemmérnöki Szak

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVMP003 8 2/0/0/v 1 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss Lajos,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kiss Lajos

  docens

  VMT

       
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika: lineáris algebra, komplex függvénytan, differenciálegyenletek;

  Fizika (elektrotechnika): Ohm- és Kirchhoff egyenletek váltakozó áramú áramkörökben, ellenállás, induktív reaktancia, kapacitás;

  Villamos gépek: egyenáramú gépek-, szinkron gépek-, aszinkron gépek felépítése, működési elve, üzeme.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -------------------

  7. A tantárgy célkitűzése

  Ismerteti a villamosenergia-rendszerek felépítését és elemeinek modellezését stacióner állapotbeli vizsgálatokhoz. Elemzi a teljesítményszállítás feltételeit és az ezzel kapcsolatos alapfolyamatokat. Bemutatja a villamosenergia átvitelre készült hálózatok számítási módszereit stacioner állapot esetére.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Alapvető összefüggések: Ohm, Kirchhoff egyenletek, teljesítmény egyenletek. Előjelkonvenciók. Fazor ábrák. Fentiekkel kapcsolatos számpéldák megoldása. Hálózati elemek (generátor, transzformátor, vezeték, kábel, fogyasztó, mögöttes hálózat, soros- és sönt fojtó, távvezeték soros- és sönt impedanciája.) Fentiekkel kapcsolatos számpéldák megoldása. Több feszültségszintű hálózatok számítási módszerei; a relatív egységek használata. Fentiekkel kapcsolatos számpéldák megoldása. Nagyfeszültségű alállomások szerepe a villamosenergia-rendszerben. Az alállomások típus kapcsolási vázlatai, áramköri elemei. (Pl. sönt fojtók.) Nagyfeszültségű/középfeszültségű alállomások által ellátott hálózatok vizsgálata. (feszültségesés, teljesítmény veszteség, zárlati vizsgálatok.) A távvezeték természetes teljesítménye. Fentiekkel kapcsolatos számpéldák megoldása. Kisfeszültségű (0,4 kV-os) hálózatok vizsgálata. (feszültségesés, teljesítmény veszteség, zárlati vizsgálatok.) A távvezeték megoszló terhelése. Fentiekkel kapcsolatos számpéldák megoldása. Kábelek felépítése, közép- és 0,4 kV-os kábelhálózatok számítása. Fentiekkel kapcsolatos számpéldák megoldása.

  Védelmek és automatikák (a védelmek működési filozófiája, a védelmek felépítése, a védelmekkel kapcsolatos számítások.) Középfeszültségű hálózat túláram idővédelme (Petersen - tekercs); transzformátor differencál védelme; távolsági védelem. Fentiekkel kapcsolatos számpéldák megoldása. Távvezeték oszlopok és vezeték elrendezések.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és az előadás anyagához csatlakozó példák megoldása a gyakorlatokon.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 5 db. feladat beadása:

  1. erőművi blokk és hálózat együttműködése stacioner állapotban,
  2. erőművi blokk és hálózat együttműködése tranziens állapotban,
  3. középfeszültségű hálózat vizsgálata
  4. 0,4 kV-os hálózat vizsgálata.
  5. közép- és 0,4 kV-os hálózat túláram idővédelmének beállítás számítása.

  A feladatok a beadási határidő után különeljárási díj ellenében adhatók be.

  b. A vizsgára bocsátás feltétele: elfogadott 5 db. feladat

  A vizsga szóbeli.

  c. Elővizsga: előfeltétel: elfogadott 5 db. feladat.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Dr. Geszti, P. O.: Villamosenergia-rendszerek I.

  Tankönyvkiadó, Budapest, 1983

  2. Dr. Geszti, P. O.: Villamosenergia-rendszerek II.

  Tankönyvkiadó, Budapest, 1984

  3. Dr. Geszti, P. O.: Villamosenergia-rendszerek III.

  Tankönyvkiadó, Budapest, 1985

  4. Villamosenergia-rendszerek feladatgyűjtemény

  Villamosmérnöki Kar Villamosművek Tanszékének munkaközössége

  Műegyetemi Kiadó 1992.

  5. Dr. Kiss, L.: Villamos hálózatok és alállomások

  Phare Program HU-94.05 1998.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.: -

  Dr. Kiss Lajos

  docens

  VMT