Villamosenergia-rendszerek II.

A tantárgy angol neve: Power Systems II.

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Doktorandusz-tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVMD289 1-4 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dán András,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Varjú György

egyetemi tanár

VET VMK csoport

dr. Dán András

egyetemi docens

VET VMK csoport

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Villamos energetika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

--------

7. A tantárgy célkitűzése

A hallgatókkal mélyebb szinten megismertetni a villamosenergia-rendszer felépítését, irányítását megbízhatóságát, a benne lezajló folyamatokat, környezeti kölcsönhatásokat, amelyekkel a rendszer állapota és működése folyamatosan ellenőrizhető.

8. A tantárgy részletes tematikája

Fogyasztói viselkedésformák és azok befolyásolási módszerei. A fogyasztói viselkedésformák és a villamosenergia-rendszer kölcsönhatása.

Diagnosztika és méréstechnika a villamosenergia-rendszerben, üzemi és üzemzavari állapotokban.

A villamosenergia-rendszer megbízhatóságának vizsgálata. Számítási módszerek, elemek modellezése, tartalékok, tervszerű karbantartás, javítás figyelembevétele. Összekapcsolt rendszerek, különböző hálózatalakzatok megbízhatósága.

A villamosenergia-rendszer és a környezet kölcsönhatásainak ismertetése. Az egyes környezeti hatások, különösen az elektromágneses zavarások mértékének meghatározási módszerei. Biológiai hatás. Az elektromágneses zavarás következményei, a zavarás elleni védekezési módszerek, azok hatékonysága.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

Előre kiadott témakörökből felkészülés és előadás tartása szeminárium jelleggel.

b. A vizsgaidőszakban:

Szóbeli vizsga.

c. Elővizsga:

Megállapodás szerint.

11. Pótlási lehetőségek

Nincs.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény és egyeztetések szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Tanszéki segédletek.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

20

Felkészülés szenináriumokra

30

Házi feladat elkészítése

nincs

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

..

Vizsgafelkészülés

40

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Varjú György

egyetemi tanár

VET VMK csoport

Dr. Dán András

egyetemi docens

VET VMK csoport