Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamosenergia-rendszerek II.

  A tantárgy angol neve: Power Systems II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Doktorandusz-tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVMD289 1-4 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dán András,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Varjú György

  egyetemi tanár

  VET VMK csoport

  dr. Dán András

  egyetemi docens

  VET VMK csoport

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamos energetika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  --------

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatókkal mélyebb szinten megismertetni a villamosenergia-rendszer felépítését, irányítását megbízhatóságát, a benne lezajló folyamatokat, környezeti kölcsönhatásokat, amelyekkel a rendszer állapota és működése folyamatosan ellenőrizhető.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Fogyasztói viselkedésformák és azok befolyásolási módszerei. A fogyasztói viselkedésformák és a villamosenergia-rendszer kölcsönhatása.

  Diagnosztika és méréstechnika a villamosenergia-rendszerben, üzemi és üzemzavari állapotokban.

  A villamosenergia-rendszer megbízhatóságának vizsgálata. Számítási módszerek, elemek modellezése, tartalékok, tervszerű karbantartás, javítás figyelembevétele. Összekapcsolt rendszerek, különböző hálózatalakzatok megbízhatósága.

  A villamosenergia-rendszer és a környezet kölcsönhatásainak ismertetése. Az egyes környezeti hatások, különösen az elektromágneses zavarások mértékének meghatározási módszerei. Biológiai hatás. Az elektromágneses zavarás következményei, a zavarás elleni védekezési módszerek, azok hatékonysága.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  Előre kiadott témakörökből felkészülés és előadás tartása szeminárium jelleggel.

  b. A vizsgaidőszakban:

  Szóbeli vizsga.

  c. Elővizsga:

  Megállapodás szerint.

  11. Pótlási lehetőségek

  Nincs.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény és egyeztetések szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tanszéki segédletek.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés szenináriumokra

  30

  Házi feladat elkészítése

  nincs

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Varjú György

  egyetemi tanár

  VET VMK csoport

  Dr. Dán András

  egyetemi docens

  VET VMK csoport