Villamosenergia-rendszerek I.

A tantárgy angol neve: Power Systems I.

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Doktorandusz-tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVMD083 1-4 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Varjú György,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Varjú György

egyetemi tanár

VET VMK csoport

Dr. Dán András

egyetemi docens

VET VMK csoport

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Villamos energetika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

----------

7. A tantárgy célkitűzése

A hallgatókkal mélyebb szinten megismertetni a villamosenergia-rendszer felépítését, irányítását, a benne lezajló folyamatokat, környezeti kölcsönhatásokat, diagnosztikai és méréstechnikai módszereket, amelyekkel a rendszer állapota és működése folyamatosan ellenőrizhető.

8. A tantárgy részletes tematikája

Modellalkotás alapelvei és törvényszerűségei a hasonlóságelmélet alkalmazásával. Hasonlósági invariánsok és alkalmazásuk a folyamatok modellezésében.

A statikus gyors meddőteljesítmény kompenzáció alapvető összefüggései. Gyors meddőteljesítmény kompenzáció eszközei és alkalmazásuk a fogyasztói, valamint a nagyfeszültségű hálózatokon, szabályozási algoritmusok és struktúrák.

Diagnosztika és méréstechnika a villamosenergia-rendszerben, üzemi és üzemzavari állapotokban.

A villamosenergia-szektor privatizációja, a nyitott villamosenergia-piac Magyarországon belül, valamint az EU-ban. Műszaki-gazdasági szempontok.

A kapcsolt energiatermelés alapjai. Hálózati csatlakozási feltételek.

Szakértői rendszerek, neurális hálózatok és fuzzy algoritmusok alkalmazása a VER-ben.

A nagyfeszültségű egyenáramú energiaátvitel alapjai. Alapkapcsolások, alkalmazási területek. Átvitt teljesítmény szabályozása. Váltakozó-és egyenáramú oldali harmonikusok, harmonikus szűrés. Védelmek.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás:

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

Előre kiadott témakörökből felkészülés és előadás tartása szeminárium jelleggel.

b. A vizsgaidőszakban:

Írásbeli vizsga.

c. Elővizsga:

Megállapodás szerint.

11. Pótlási lehetőségek

Nincs.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény és egyeztetések szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Tanszéki segédletek.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

20

Felkészülés szenináriumokra

30

Házi feladat elkészítése

nincs

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

..

Vizsgafelkészülés

40

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Varjú György

egyetemi tanár

VET VMK csoport

Dr. Dán András

egyetemi docens

VET VMK csoport