Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos energia és környezetvédelem

  A tantárgy angol neve: Electrical Energy and Environmental Protection

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak, első ciklus

  Műszaki Informatika Szak, egyéb szakok

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVM9181 7-9 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Tajthy Tihamér

  okl. vill. mérnök

  VET VM Csop.

  Dr. Czira Zsuzsa

  egy. adjunktus

  VET VM Csop.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -----------

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  ----------

  7. A tantárgy célkitűzése

  Ismeretek nyújtása az energetikához, ezen belül a villamosenergia-rendszer üzeméhez kapcsolódó környezetszennyezések kialakulásáról, terjedéséről, káros következményeiről, a károk nagyságának becsléséről, valamint a szennyező kibocsátások csökkentésének lehetőségeiről.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Környezet, környezeti elemek, környezet szennyezés alapfogalmai.

  Különböző szennyező kibocsátó forrás típusok.

  Szennyezőanyag kibocsátások különböző csoportosításai, a szennyezők keletkezési mechanizmusai.

  A légkört, a talajt, a vizeket terhelő kibocsátások, a keletkező hulladékok.

  A villamos energia termeléséhez, átviteléhez, elosztásához, felhasználásához kapcsolódó szennyezőanyag kibocsátások, egészség károsító és egyéb hatások, normális üzemben és üzemzavarok alkalmával.

  A kibocsátások csökkentésére szolgáló beavatkozási lehetőségek, tüzelés előtt, tüzelés alatt és tüzelés után.

  A légkört szennyező anyagok SO2, NOx, CO, por, CH4, NMVOC, nehézfémek ( As, Cu, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Se, Zn, V) POP (PAH, dioxinok/furánok, PCB, PCP, HCB), NH3, N2O, CO2 stb. keletkezésének mechanizmusai.

  A légkört szennyezőanyag-kibocsátások nagyságának meghatározására szolgáló mérési, számítási módszerek, előnyeik, korlátaik, egyes emisszió-tényezők számítására szolgáló módszerek.

  A légköri szennyezőanyagok terjedésének számítógépes modellezése. A számításhoz szükséges meteorológiai alapfogalmak ismertetése. A talajmenti maximális és nagyobb időszakokra vonatkozó átlagos koncentrációk meghatározása.

  A tüzelőanyag felhasználáshoz kapcsolódó hazai légköri szennyezőanyag kibocsátások számítása és múltbeli alakulásuk számbavételezése és bemutatása.

  A környezetszennyezésekhez kapcsolódó károsodások modellezése, kárfüggvények, dózis-hatás összefüggések, ezek alkalmazása a károk nagyságának számszerűsítéséhez.

  A villamosenergia-termelés externális költségei, annak megállapítása.

  Az EU csatlakozásunkhoz kapcsolódó feladataink a környezetvédelem területén.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: egyéni kiadású házi feladat (tanulmány) beadása az utolsó előtti héten.

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsgadolgozat

  1. Elővizsga: megbeszélés alapján

  Osztályzat: a házi feladat és a vizsgadolgozat osztályzatának átlaga.

  11. Pótlási lehetőségek

  A TVSZ előírásai szerint. (Házi feladat beadása különeljárási díjjal a vizsgaidőszak 3. hetéig.)

  12. Konzultációs lehetőségek

  Előzetes megbeszélés alapján időszakonként.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Segédlet kéziratként, illetve interneten.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  30

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  Interneten anyaggyűjtés

  34

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Tajthy Tihamér

  okl.vill.mérnök

  VET VM Csop.