Laboratórium II. (Villamos energetikai menedzsment)

A tantárgy angol neve: Laboratory II. (Power System Management)

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Mellék szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVM5125 8+9 2/0/0/f 2 2/2
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss Lajos,
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Villamos energetika, Villamosenergia-rendszerek minőségszabályozása.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

------

7. A tantárgy célkitűzése

Az elméleti tananyag gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése.

8. A tantárgy részletes tematikája

A VMT szervezésében 1 db 3 órás mérés előkészítő előadásra és 3 db 3 órás mérésre kerül sor. Témái:

- Elektromágneses összeférhetőség (mágneses térerősség)

- Villamosenergia-rendszerek megbízhatósága

- Villamosenergia minőségi mutatók

A VGHT szervezésében 3 db 4 órás mérésre kerül sor. Témái:

- ISZM feszültséginverter energetikai viszonyainak vizsgálata.

- SRM hajtás energetikai viszonyai.

- Váltakozóáramú szaggatós hajtás energiatakarékos szabályozása.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Laboratóriumi mérések, 4 - 5 fős csoportokban.

10. Követelmények

a.\ A szorgalmi időszakban:

A mérésekre a segédletek alapján felkészülten kell jönni. A mérések az előzetes feleltetések és a mérési feladatra kapott osztályzat alapján kerülnek elfogadásra. Ezek alapján a hallgatók egyéni osztályzatot kapnak. A jegyzőkönyvet a következő mérésen kell beadni.

A félév végi jegy a fenti osztályzatok átlagából adódik.

Az utolsó héten pótmérésen a betegség vagy eredménytelenség miatt hiányzó mérés (legfeljebb kettő) pótolható.

b.\ A vizsgaidőszakban:

------

c.\ Elővizsga:

------

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Tanszéki mérési segédletek.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Czira Zsuzsa

egyetemi adjunktus

Villamosművek Tanszék

dr. Dán András

egyetemi docens

Villamosművek Tanszék

Dr.Varjú György

egyetemi tanár

Villamosművek Tanszék

dr. Hunyár Mátyás

egyetemi docens

Villamosművek Tanszék