Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Laboratórium II. (Villamos energetikai menedzsment)

  A tantárgy angol neve: Laboratory II. (Power System Management)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mellék szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVM5125 8+9 2/0/0/f 2 2/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss Lajos,
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamos energetika, Villamosenergia-rendszerek minőségszabályozása.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  ------

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az elméleti tananyag gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A VMT szervezésében 1 db 3 órás mérés előkészítő előadásra és 3 db 3 órás mérésre kerül sor. Témái:

  - Elektromágneses összeférhetőség (mágneses térerősség)

  - Villamosenergia-rendszerek megbízhatósága

  - Villamosenergia minőségi mutatók

  A VGHT szervezésében 3 db 4 órás mérésre kerül sor. Témái:

  - ISZM feszültséginverter energetikai viszonyainak vizsgálata.

  - SRM hajtás energetikai viszonyai.

  - Váltakozóáramú szaggatós hajtás energiatakarékos szabályozása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratóriumi mérések, 4 - 5 fős csoportokban.

  10. Követelmények

  a.\ A szorgalmi időszakban:

  A mérésekre a segédletek alapján felkészülten kell jönni. A mérések az előzetes feleltetések és a mérési feladatra kapott osztályzat alapján kerülnek elfogadásra. Ezek alapján a hallgatók egyéni osztályzatot kapnak. A jegyzőkönyvet a következő mérésen kell beadni.

  A félév végi jegy a fenti osztályzatok átlagából adódik.

  Az utolsó héten pótmérésen a betegség vagy eredménytelenség miatt hiányzó mérés (legfeljebb kettő) pótolható.

  b.\ A vizsgaidőszakban:

  ------

  c.\ Elővizsga:

  ------

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tanszéki mérési segédletek.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Czira Zsuzsa

  egyetemi adjunktus

  Villamosművek Tanszék

  dr. Dán András

  egyetemi docens

  Villamosművek Tanszék

  Dr.Varjú György

  egyetemi tanár

  Villamosművek Tanszék

  dr. Hunyár Mátyás

  egyetemi docens

  Villamosművek Tanszék