Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Laboratórium II. (Energetikai informatika)

  A tantárgy angol neve: Laboratory II. (Informatics in Power Systems)

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. december 5.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Standard tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVM5113 9. 2/0/0/f 2 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss Lajos,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Raisz Dávid

  tudományos smts.

  VET VMK csoport

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Méréstechnika, Villamos energetika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  8. félév: vagy a VGH csoport Villamosgépek mikroprocesszoros vezérlése (VIVG4155 )

  vagy: a VMK csoport Processz. védelmek és ir.techn. tárgy (VIVM4154) és,

  párhuzamosan a 9. félévben: Szimuláció és tervezés (VIVM5112)

  Megjegyzés: a 8. félévben választható tárgypáros van, ettől függ a mérések témája.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az Energetikai informatika mellékszakirány 8. és 9. féléves tárgyaihoz kapcsolódó laboratóriumi és számítógépes gyakorlatok.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A 9. félévhez kapcsolódóan 3 db 4 órás foglalkozást a VMK szervez, ezek témái:

  Soft Computing alkalmazások

  Diszpécseri tréningszimuláció

  Toleráns védelmi kiértékelés

  A 8. félévhez kapcsolódóan

  • 3 foglalkozást a VGH szervez azon hallgatóknak, akik a 8. félév során a VIVG4155 tárgyat hallgatták
  • azon hallgatóknak, akik a 8. félév során a VIVM4154 tárgyat hallgatták, a VMK csoport szervez
   • egy alkalommal egy 4 órás labormérést Digitális motorvédelem témakörben
   • egy otthon elvégzendő méréskiértékelést, és ehhez eligazításképpen
   • egy kb. 2 órás tájékoztató számítógéptermi gyakorlatot.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  labor, mérési, számítógépi gyakorlatok

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  A félév 6 elvégzett mérés (esetenként négy elvégzett mérés és az otthoni méréskiértékelés) alapján gyakorlati jeggyel zárul.

  Az el nem végzett mérések (legfeljebb 1-1 mérés) pótlására lehetőséget biztosítunk.

  A részletes mérési rendet külön hirdetményben ismertetjük.

  Gyakorlati jegyet a felkészültség, a mérési tevékenység és a jegyzőkönyvek alapján adunk. (A csoportok külön jegyzőkönyvet készítenek, egyes méréseken minden hallgató számára külön jegyzőkönyv készítése előírható.)

  11. Pótlási lehetőségek

  TVSZ szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény és egyeztetés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az 5. alatti tárgyak előadási anyagai, esetenként kiegészítő segédletek a mérések tárgyában.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  18

  Félévközi készülés a mérésekre

  24

  Mérési jegyzőkönyvek készítése

  18

  Összesen

  60

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Horváth István

  egyetemi adjunktus

  VET VMK csoport

  Raisz Dávidtudományos smts.

  VET VMK csoport