Szimuláció és tervezés

A tantárgy angol neve: Simulation and Design

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Standard tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVM5112 9 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dán András,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Czira Zsuzsa

adjunktus

VET VMK csoport

dr. Dán András

docens

VET VMK csoport

Horváth István

adjunktus

VET VMK csoport

dr. Kádár Péter

adjunktus

VET VMK csoport

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Háromfázisú váltakozó áramú rendszerek alapismeretei, villamosenergia-átvitel alapösszefüggései, szinkrongépek működésének fizikája, alapismeretek szabályozástechnikában és teljesítmény-elelektronikában.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

A villamosenergia-rendszer tervezése és üzemeltetése során igen nagy volumenű adatbázison alapuló, nagy variációszámú munkaváltozatban történnek vizsgálatok és értékelések. A tantárgy ismereteket nyújt a tématerületen használatos igen sokfajta számítógépes szoftver-eszközről. Az előadó tanszék kutatási-fejlesztési tevékenysége során számos szimulációs és tervezési szoftver fejlesztését végezte vagy fejlesztésekben közreműködött. Így ezekről részletesebb algoritmus és számítástechnikai módszertani ismertetésekre is sor kerül.

8. A tantárgy részletes tematikája

Áttekintés a hálózatszámító és szimulációs eszközök technikájáról, a hardver eszközök és a szoftver eszközök kölcsönhatásának áttekintő értékelésével.

Modellek csoportosítása:

- hardver alapján: fizikai, matematikai, analóg, digitális és hibrid számítógépi

megvalósítások.

- az analízis fajtája szerint: időtartományban, frekvenciatartományban működő,

- determinisztikus/sztochasztikus.

- különböző módszerek összehasonlítása (állapotváltozók, neurális hálózat, fuzzy

logic).

Hasonlóságelméleti ismeretek.

A villamosenergia-rendszer szimulációja, számítógéppel támogatott tervezés.

Folyamatok időbelisége.

Mikro- és makromodellek, ekvivalensek, rendszermodell.

Statikus és dinamikus szimuláció, elektromágneses tranziensek, számítási módszerek.

Off-line, on-line és real-time szimulációk.

Adatbázis, paraméterigények.

Felhasználói szoftverek.

Tréning szimulátor, szakértői rendszererek alkalmazása.

Tervezési feladatok, stratégiák.

Adaptív tervezés, döntési mechnanizmus.

Különböző létező programrendszerek és programok ismertetése, összehasonlítása, értékelése.

Laborgyakorlatok az alábbi programokkal kapcsolatosan:

- Transmission 2000, Power Word, EMTP, EMTDC, PSPICE, PSS/E;

- ETSV, EDS, KFKI tréningszimulátor, VEDEMO, OVIT aláll. tr.szim.;

- Túlfeszültséglevelezető (ZnO) modell, 3F villamos ívkemence dinamikus modell,

hálózati modellezés felharmonikus tartományban.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A heti 4 óra órakeretben, de a félévben esetenkénti szervezésben kb. 50 %-ban előadás jelleggel kerülnek ismertetésre az elvi és általános ismeretek, és 50 %-ban laboratóriumi bemutató ill. gyakorló foglalkozásokra kerül sor.

Az órabeosztást a félév során közöljük.

10. Követelmények

a./ A szorgalmi időszakban:

- kötelező részvétel a laboratóriumi foglalkozásokon (külön hirdetmény szerint),

- 1 házi feladat (több részből álló szimuláció-sorozat)

- egy nagy ZH a 11-13. okt. héten.

b./ A vizsgaidőszakban:

A vizsgára bocsátás feltétele a félévközi követelmények teljesítése.

Írásbeli vizsga az előadott anyagból.

11. Pótlási lehetőségek

- a laboratóriumi foglalkozások két, a hallgatókkal egyeztetett alternatívában kerülnek

lebonyolításra, így külön pótlási lehetőség nincsen;

- pótZH az utolsó héten,

- a házi feladat különeljárási díj ellenében a vizsgaidőszak 3. hetéig leadható.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény és egyeztetés szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Félév közben megadott irodalom, műszaki leírások és tanszéki segédletek.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

10

Felkészülés zárthelyire

20

Házi feladat elkészítése

30

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

..

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Czira Zsuzsa

adjunktus

VET VMK csoport

dr. Dán András

docens

VET VMK csoport

Horváth István

adjunktus

VET VMK csoport

dr. Kádár Péter

adjunktus

VET VMK csoport