Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szimuláció és tervezés

  A tantárgy angol neve: Simulation and Design

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Standard tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVM5112 9 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dán András,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Czira Zsuzsa

  adjunktus

  VET VMK csoport

  dr. Dán András

  docens

  VET VMK csoport

  Horváth István

  adjunktus

  VET VMK csoport

  dr. Kádár Péter

  adjunktus

  VET VMK csoport

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Háromfázisú váltakozó áramú rendszerek alapismeretei, villamosenergia-átvitel alapösszefüggései, szinkrongépek működésének fizikája, alapismeretek szabályozástechnikában és teljesítmény-elelektronikában.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A villamosenergia-rendszer tervezése és üzemeltetése során igen nagy volumenű adatbázison alapuló, nagy variációszámú munkaváltozatban történnek vizsgálatok és értékelések. A tantárgy ismereteket nyújt a tématerületen használatos igen sokfajta számítógépes szoftver-eszközről. Az előadó tanszék kutatási-fejlesztési tevékenysége során számos szimulációs és tervezési szoftver fejlesztését végezte vagy fejlesztésekben közreműködött. Így ezekről részletesebb algoritmus és számítástechnikai módszertani ismertetésekre is sor kerül.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Áttekintés a hálózatszámító és szimulációs eszközök technikájáról, a hardver eszközök és a szoftver eszközök kölcsönhatásának áttekintő értékelésével.

  Modellek csoportosítása:

  - hardver alapján: fizikai, matematikai, analóg, digitális és hibrid számítógépi

  megvalósítások.

  - az analízis fajtája szerint: időtartományban, frekvenciatartományban működő,

  - determinisztikus/sztochasztikus.

  - különböző módszerek összehasonlítása (állapotváltozók, neurális hálózat, fuzzy

  logic).

  Hasonlóságelméleti ismeretek.

  A villamosenergia-rendszer szimulációja, számítógéppel támogatott tervezés.

  Folyamatok időbelisége.

  Mikro- és makromodellek, ekvivalensek, rendszermodell.

  Statikus és dinamikus szimuláció, elektromágneses tranziensek, számítási módszerek.

  Off-line, on-line és real-time szimulációk.

  Adatbázis, paraméterigények.

  Felhasználói szoftverek.

  Tréning szimulátor, szakértői rendszererek alkalmazása.

  Tervezési feladatok, stratégiák.

  Adaptív tervezés, döntési mechnanizmus.

  Különböző létező programrendszerek és programok ismertetése, összehasonlítása, értékelése.

  Laborgyakorlatok az alábbi programokkal kapcsolatosan:

  - Transmission 2000, Power Word, EMTP, EMTDC, PSPICE, PSS/E;

  - ETSV, EDS, KFKI tréningszimulátor, VEDEMO, OVIT aláll. tr.szim.;

  - Túlfeszültséglevelezető (ZnO) modell, 3F villamos ívkemence dinamikus modell,

  hálózati modellezés felharmonikus tartományban.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A heti 4 óra órakeretben, de a félévben esetenkénti szervezésben kb. 50 %-ban előadás jelleggel kerülnek ismertetésre az elvi és általános ismeretek, és 50 %-ban laboratóriumi bemutató ill. gyakorló foglalkozásokra kerül sor.

  Az órabeosztást a félév során közöljük.

  10. Követelmények

  a./ A szorgalmi időszakban:

  - kötelező részvétel a laboratóriumi foglalkozásokon (külön hirdetmény szerint),

  - 1 házi feladat (több részből álló szimuláció-sorozat)

  - egy nagy ZH a 11-13. okt. héten.

  b./ A vizsgaidőszakban:

  A vizsgára bocsátás feltétele a félévközi követelmények teljesítése.

  Írásbeli vizsga az előadott anyagból.

  11. Pótlási lehetőségek

  - a laboratóriumi foglalkozások két, a hallgatókkal egyeztetett alternatívában kerülnek

  lebonyolításra, így külön pótlási lehetőség nincsen;

  - pótZH az utolsó héten,

  - a házi feladat különeljárási díj ellenében a vizsgaidőszak 3. hetéig leadható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény és egyeztetés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Félév közben megadott irodalom, műszaki leírások és tanszéki segédletek.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  10

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

  30

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Czira Zsuzsa

  adjunktus

  VET VMK csoport

  dr. Dán András

  docens

  VET VMK csoport

  Horváth István

  adjunktus

  VET VMK csoport

  dr. Kádár Péter

  adjunktus

  VET VMK csoport