Önálló laboratórium

A tantárgy angol neve: Project Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Standard tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVM5042 9 6/0/0/f 8 2/2
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dán András,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Czira Zsuzsa

egyetemi adjunktus

VET VMK csoport

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A villamosenergia-rendszer felépítése, működése, a rendszer stacioner és tranziens viselkedése, a villamos energetikában használt matematikai és számítástechnikai, valamint méréstechnikai módszerek.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Ajánlott: Villamosenergia-átvitel vivm3055, VER üzeme és irányítása vivm4036

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy általában az előző félévben megkezdett projekt szerves folytatása.

Az önálló laboratórium lehetőséget ad az ismereteknek egy szűkebb, az egyéni érdeklődésnek megfelelő tématerületen való elmélyítésére és az önálló mérnöki munkavégzésre való képesség kifejlesztésére.

A színvonalasan kidolgozott témák alapul szolgálhatnak diplomaterv készítésére, tudományos diákköri munkához, alapítványi pályázatokon, külföldi egyetemek részképzésén és külföldi tanulmányutakhoz való részvételre.

8. A tantárgy részletes tematikája

A tematika szervesen illeszkedik a VET Villamos Művek és Környezet csoport aktuális kutatási területeihez.

Tématerületek:

A választható témák a villamosenergia-rendszerekhez kapcsolódó szakterületeket érintik: informatika, méréstechnika, számítástechnika, mikroelektronika.

Fő irányok:

a) A VER számítógépes tervezése, analízise, szimulációja, számítógépi programok fejlesztése, készítése.

b) Hálózati folyamatok vizsgálata fizikai és számítógépi modellekkel, hálózati méréstechnika.

c) A mikroprocesszoros védelmi technika alkalmazása, fejlesztése.

d) Fogyasztói viselkedés befolyásolása.

e) Teljesítményelektronika, "hálózatszennyezés" és szűrés, statikus kompenzátorok.

f) Flexibilis villamosenergia-átvitel.

g) Elektromágneses kompatibilitás, a villamosenergia-hálózat környezeti hatásai.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Konzultáció és önálló laboratóriumi gyakorlat egyénileg vagy maximum három fős csoportokban a témavezető irányításával, heti 2x3 órában.

10. Követelmények

a./ A szorgalmi időszakban:

- a konzultációkon való rendszeres részvétel;

- a félév elején kitűzött részfeladatok elfogadható szinten való kidolgozása;

- az elvégzett munka írásbeli dokumentációjának (kb. 10 oldal) benyújtása a szorgalmi időszak utolsó napjáig;

- a félévet záró beszámoló konferencián kb. 20 perces előadás keretében az elért eredmények színvonalas bemutatása.

A félévközi követelmény osztályzat megállapítása: a félév során végzett munka mennyisége és minősége, a beadott dokumentáció és a félév végi beszámoló színvonala alapján.

b./ A vizsgaidőszakban:

- az osztályzat utólagos megszerzésére nincs lehetőség,

- az osztályzatot az önálló labor feladatot kiadó tanszék írja be a leckekönyvbe.

11. Pótlási lehetőségek

A folyamatos, tartós munkavégzés szükségessége miatt a labormunkára és a beszámolóra pótlás nincs. A dolgozat különeljárási díj ellenében a vizsgaidőszak első 3 hetében beadható.

12. Konzultációs lehetőségek

A munka jellegének megfelelően folyamatosan, egyeztetés szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A témához illeszkedő, a témavezető által egyedileg kijelölt, valamint az önállóan kiválasztott szakirodalom.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)): Most. 8 x 30 = 240 óra !!! HI

Kontakt óra fele fix konzultáció, betanítás

42

Eseti konzultáció

42

Irodalomtanulmányozás

36

Saját önálló munka

100

(Kijelölt írásos tananyag elsajátítása)

..

Záró dolgozat elkészítése

20

Összesen

240

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Czira Zsuzsa

egyetemi adjunktus

VET VMK csoport