Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Laboratórium IV. (Villamosenergia-rendszerek)

  A tantárgy angol neve: Laboratory IV. (Electric Power Systems)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Standard tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVM5041 9. 2/0/0/f 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss Lajos,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kiss Lajos

  egyetemi docens

  VET VMK csoport

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamos energetika, villamosenergia-átvitel, VER üzeme, védelmek és automatikák.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az elméleti tananyag gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése, elsősorban a Védelmek és automatikák tématerületén.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A VET VMK csoport szervezésében 6 db 4 órás mérésre kerül sor. Témái:

  - Túláramvédelem

  - Transzformátor differenciálvédelem

  - Távolsági védelem

  - Érintésvédelem

  - Kapcsolási túlfeszültségek I.

  - Kapcsolási túlfeszültségek II.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratóriumi mérések, 3-4 fős csoportokban.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  A mérésekre a segédletek alapján felkészülten kell jönni. A mérés az előzetes feleltetések és a mérésen való szereplés alapján kerül elfogadásra. Ezek alapján a hallgatók egyéni osztályzatot kapnak. A csoportok közös jegyzőkönyvet készítenek, amelyet a következő mérésen adnak be. Erre közös (csoport) jegyet kapnak.

  A félév végi jegy a fenti osztályzatok átlagából adódik.

  Az utolsó héten pótmérésen a betegség vagy eredménytelenség miatt hiányzó mérés (legfeljebb kettő) pótolható.

  11. Pótlási lehetőségek

  A mérési jegyzőkönyv különeljárási díj ellenében a vizsgaidőszak első 3 hetében beadható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény és egyeztetés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  - Dr. Geszti P. O.: Villamosenergia-rendszerek I-II-III. egy. tankönyv csatlakozó részei.

  - Tanszéki mérési segédletek.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  24

  Félévközi készülés órákra / mérésekre

  50

  Felkészülés zárthelyire

  nincs

  Házi feladat elkészítése

  nincs

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  --

  Mérési jegyzőkönyv készítése..

  16

  Vizsgafelkészülés

  nincs

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kiss Lajos

  egyetemi docens

  VET VMK csoport