Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamosenergia-rendszerek minőség-szabályozása

  A tantárgy angol neve: Electric Power System Quality and Control

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. február 11.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVM4183 8 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Varjú György,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.vet.bme.hu/okt/mszak/vermen/vermin/index.htm
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Varjú György

  egyetemi tanár

  VET VM Csoport

  Dr. Dán András

  egyetemi tanár

  VET VM Csoport

  Dr. Czira Zsuzsa

  egyetemi adjunktus

  VET VM Csoport

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzsoktatásban szereplő elektrotechnikai ismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  ---------------------

  7. A tantárgy célkitűzése

  Ismerteti és elemzi a villamosenergia-rendszerek minőség jellemzőit, minőségszabályozási kérdéseit. Foglalkozik az ide vonatkozó környezetirányítási kérdésekkel. Tárgyalja a piacközpontú villamosenergia-rendszerek aktuális kérdéseit.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A villamosenergia-minőség jellemzői, előírások, szabványok; az egyes paraméterek biztosításának eszközei, módszerei

  A villamosenergia-szolgáltatás folytonossága, megbízhatósága.

  Minőségügy a tervezés, a villamosenergia-termelés, a szállítás és szolgáltatás területén.

  Interaktív villamosenergia-ellátás (tarifa politika, fogyasztói magatartás befolyásolás)

  Villamosenergia-rendszer egyesülések piacorientált együttműködésének technikai, gazdasági irányítása, jogi szabályozása; hazai és nemzetközi tendenciák.

  Környezeti hatások, modellek, környezetirányítás.

  A VER menedzsment telematikai és információs kiszolgáló rendszere.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a/ Szorgalmi időszakban:

  Házi feladat, amely a tananyag egy tématerületének írásbeli feldolgozása (irodalom és meghívott szakemberek előadása alapján) és előadása.

  A feladat kiadása: 3. hét

  beadása: 13. hét

  Egy zárthelyi

  Az aláírás megszerzésének feltétele:

  • Részvétel az előadások legalább 2/3-án és a feladatok nyilvános vitáján (a részvétel ellenőrzése előadásonkénti névsorolvasással).
  • beadott és eredményesen megoldott házi feladat.
  • minimum 2-es osztályzatú zárthelyi

  b/ Vizsgaidőszakban:

  A félév lezárásának módja: vizsga

  A vizsga szóbeli.

  Az érdemjegyet meghatározza:

  • 2/3 arányban a feladatra és a beszámolóra kapott együttes osztályzat
  • 1/3 részben beszámítható a zárthelyi eredménye
  • a fentiek alapján megajánlott jegy szóbeli vizsgával javítható

  Vizsgára jelentkezés feltétele: az aláírás megszerzése.

  11. Pótlási lehetőségek Az eredménytelen zárthelyi egy alkalommal pótolható, TVSZ szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Könyv: Dán A., Tersztyánszky T., Varjú Gy.: „Villamosenergia minőség”,
  Kiadja: INVEST_MAKETING Bt., ISBN 963 22 9619 2

   

  Az előadók ppt anyagai.

   

  Minőségbiztosítás a villamosenergia-iparban (PHARE-HU-9305-1350/B2)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Varjú György

  egyetemi tanár

  VET VM Csoport

  Dr. Dán András

  egyetemi tanár

  VET VM Csoport

  Dr. Czira Zsuzsa

  egyetemi adjunktus

  VET VM Csoport