Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Laboratórium I. (Villamos energetikai menedzsment)

  A tantárgy angol neve: Laboratory I. (Power System Management)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mellék Szakirány

  (VIVM4168.DOC)

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVM4168 8 2/0/0/f 2 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss Lajos,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Tóth Judit

  egyetemi adjunktus

  IMVT

  Dr. Bitai András

  egyetemi adjunktus

  Energetika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A Villamosenergia termelő rendszerek és a Villamosenergetikai menedzsment témakörökhöz kapcsolódó ismeretekre.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Előtanulmányként a Villamosenergiatermelő rendszerek és a Villamosenergetikai menedzsment teljesítése szükséges a tárgy felvételéhez.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A Villamosenergetikai menedzsment mellékszakirány céljával összhangban olyan mérnök menedzserek felkészítése, akik jártasak a racionális villamosenergiatermelés, számítás és felhasználás területén. A szolgáltatási és felhasználási folyamatban résztvevő mérnök menedzsereknek a rendszerszemléletű műszaki tudáson túlmenően rendelkezniük kell alapvető gazdasági, környezetvédelmi és jogi ismeretekkel és az ezeknek megfelelő interdiszciplináris szemlélettel is. A szakirány betekintést nyújt a gyakorlati menedzsment feladatokba, az energia és tarifapolitikába, a minőségbiztosításba és a nemzetközi kitekintésű szakértői és tanácsadói tevékenységbe.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Üzemelő energiatermelő berendezések és létesítmények bemutatása, ismerkedés a menedzsment feladataival.

  8 óra:

  Látogatás a Paksi Atomerőmű Rt.-ben. A Látogatóközpont, a Karbantartó-képző Oktató Központ, a Gépterem és Reaktorterem, valamint a Villamos alállomás megtekintése. Szakemberek előadásai az Erőmű műszaki gazdasági helyzetéről, feladataikról.

  4 óra:

  Az MVM Rt. MAHALIA Projekt bemutatója. A projekt Pilot programjának ismertetése, bemutatása és tapasztalatai.

  Energiatermelő üzemi és kísérleti berendezések üzemi mérése, monitoring bemutatója.

  4 óra:

  A BME-GazWest gázmotoros kiserőmű megismerése. A Cogeneration elvi és gyakorlati alapjai, európai és hazai helyzete, lehetőségei. A kiserőmű műszaki jellemzői üzemének műszaki gazdasági feltételei. Gazdaságossági környezetvédelmi kérdések.

  4 óra:

  Kombinált fotovillamos termikus, szoláris energiatermelő kísérleti berendezés és monitoring rendszer megtekintése és mérése. Ismerkedés a napenergia felhasználásának lehetőségeivel és berendezéseivel. Az aktuális üzemállapot jellemzőinek és hatásfokának mérése, számítása. Az energiatermelés napi, havi és éves lefolyásának alakulása.

  Villamosipari gyártócégek bemutása, ismerkedés a menedzsment szakembereivel.

  2 óra:

  Látogatás és ipartörténeti áttekintés a Magyar Elektrotechnikai Múzeumban.

  4 óra:

  A Ganz-Ansaldo Tápiószelei gyáregységének bemutatása. Termékszerkezet, gyártástechnológia, minőségbiztosítás, menedzsment feladatok.

  4 óra:

  General Electric Tungsram Világítástechnikai Állomás. Termékszerkezet, gyártástechnológia, kutatásfejlesztés. Számítógépes világítástechnikai tervező rendszer interaktív bemutatása alkalmazási példák segítségével.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A szakmai bemutatókon előadások, kommunikációs gyakorlatok. A laboratóriumi méréseken demonstráció és konkrét mérések.

  A hallgatók otthoni munkája feladatok kidolgozásából, mérésekre való felkészülésből látogatási beszámolók/dolgozatok elkészítéséből áll.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: mérésekre való felkészülés, szóbeli és írásbeli számonkérés, feladatok

  készítése és határidőre való beadása.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tanszék által ajánlott irodalom és tanszéki syllabus.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Tóth Judit

  egyetemi adjunktus

  IMVT

  Dr. Bitai András

  egyetemi adjunktus

  Energetika Tanszék