Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Laboratórium I. (Energetikai informatika)

  A tantárgy angol neve: Laboratory I. (Informatics in Power Systems Engineering)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Standard tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVM4156 8. 2/0/0/f 2 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss Lajos,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Dán András

  egyetemi docens

  VET VMK csoport

  dr. Kisvölcsey Jenő

  egyetemi docens

  VET VMK csoport

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Méréstechnika, Villamos energetika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Kötelező:

  7. félév: VER méréstechnika és jelfeldolgozás vivm4113

  7. félév: Villamosenergia-piac vivm4137

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az Energetikai informatika mellék szakirány 7. féléves tárgyaihoz kapcsolódó laboratóriumi és számítógépes gyakorlatok.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A VET Villamos Művek és Környezet csoport hirdetőtábláján a félév kezdetekor kitett hirdetmény szerinti csoportbeosztásban és témákban 6 db 4 órás foglalkozásra kerül sor. A témákból 3 db a VER méréstechnika és jelfeldolgozás és 3 db a Villamosenergia-piac tárgyhoz kapcsolódik

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratóriumi mérési feladatok, számítógépi gyakorlatok

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  A félév 6 db elvégzett mérés alapján gyakorlati jeggyel zárul.

  Az el nem végzett mérések (legfeljebb 1 mérés) pótlására lehetőséget biztosítunk.

  A részletes mérési rendet külön hirdetményben ismertetjük.

  Gyakorlati jegyet a felkészültség, a mérési tevékenység és a jegyzőkönyvek alapján adunk. (A csoportok külön jegyzőkönyvet készítenek.)

  11. Pótlási lehetőségek

  A mérések csak a szorgalmi időszakban pótolhatók. A jegyzőkönyv különeljárási díj ellenében a vizsgaidőszak első 3 hetében még beadható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény és egyeztetés szeint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az 5. pont alatti tárgyak előadási anyagai, esetenként kiegészítő segédletek a mérések tárgyában.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  24

  Félévközi készülés a mérésekre

  24

  Felkészülés zárthelyire

  nincs

  Házi feladat elkészítése

  nincs

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  Mérési jegyzőkönyvek készítése.

  12

  Vizsgafelkészülés

  nincs

  Összesen

  60

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Dán András

  egyetemi docens

  VET VMK csoport

  dr. Kisvölcsey Jenő

  egyetemi docens

  VET VMK csoport