Villamosenergia-rendszerek méréstechnikája, jelfeldolgozása

A tantárgy angol neve: Power System Measurement Technology and Signal Processing

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Standard tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVM4113 7 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Becker Péter,
4. A tantárgy előadója

Név

Beosztás

Tanszék, Intézet

dr. Kisvölcsey Jenő

docens

VET VMK csoport

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Elektronika, Digitális rendszerek, Méréstechnika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

----

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja a hallgatókkal megismertetni a villamosenergia-rendszerek legfontosabb villamos jeleinek mérését, a mért adatok rögzítésének és feldolgozásának módszereit. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó laboratóriumi bemutatók és konkrét méréstechnikai feladatok kidolgozása során a mérnöki tevékenység megismerése.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. A villamosenergia-rendszerek jellemző villamos mennyiségei és az azokat előidéző jelenségek

ˇ stacioner jelek: feszültség, áram, sorrendi mennyiségek, frekvencia, teljesítmények, impedanciák, harmonikusok

ˇ változó jelek: feszültségingadozás, flicker

ˇ tranziens jelek (zárlat kapcsolás, rezonancia)

ˇ tranziens jelek vizsgálata modellezéssel.

2. A primer jelek illesztése a mérőberendezésekhez

ˇ primer és szekunder mérőváltók, jelek galvanikus leválasztása

ˇ mérőberendezések túlfeszültség és zavarvédelme.

3. Analóg jelfeldolgozás.

ˇ analóg jelfeldolgozó alapáramkörök, erősítők, sávszűrők

ˇ analóg regisztrálók

4. Digitális jelfeldolgozás

ˇ AD konverterek és kiegészítő áramkörei

ˇ tranziens jelenségek rögzítése

5 Mikrokontrollerek és szignál processzorok alkalmazása.

ˇ mikrokontrollerek tulajdonságai és típusaik

ˇ néhány fontosabb mikrokontroller család ismertetése, hardver felépítés, programozás

digitális szignál processzorok (DSP) tulajdonságai és alkalmazása

ˇ a stacioner jelek feldolgozásának fontosabb algoritmusai. A mintavétel, valamint az effektív érték, a teljesítmény, a frekvencia, és a harmonikusok mérésének hardver és szoftver módszerei

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Az egyes témakörök ismertetése előadásokon, majd ezekhez kapcsolódóan tantermi és laboratóriumi foglalkozásokon. Konkrét mérési feladatok megoldása.

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban: a félév során egy zárthelyi írására kerül sor. A zárthelyi pótlására a félév végén egy lehetőséget biztosítunk.

A félév lezárásának módja: vizsga.

A vizsgára bocsájthatóság feltétele: eredményes zárthelyi. Eredménytelen zárthelyi a vizsgaidőszakban ismétlővizsga jelleggel pótolható.

A vizsgaidőszakban: a vizsga írásbeli, szóbeli javítási lehetőséggel.

11. Pótlási lehetőségek

A zárthelyi pótlására a félév végén egy lehetőséget biztosítunk . Eredménytelen zárthelyi a vizsgaidőszak max. 3. hetében különeljárási díj ellenében, ismétlővizsga jelleggel pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény és egyeztetés szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Peter Panzer: Elektronikus készülékek túlfeszültség- és zavarfeszültség- védelme

Tietze - Schenk: Analóg és digitális áramkörök

Microchip és Analog Devices cégek kiadványai

Tanszéki segédletek

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

28

Felkészülés zárthelyire/mérésekre

20

Házi feladat elkészítése

nincs

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

12

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név

Beosztás

Tanszék, Intézet

dr. Kisvölcsey Jenő

docens

VET VMK csoport