Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamosenergia-rendszerek méréstechnikája, jelfeldolgozása

  A tantárgy angol neve: Power System Measurement Technology and Signal Processing

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Standard tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVM4113 7 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Becker Péter,
  4. A tantárgy előadója

  Név

  Beosztás

  Tanszék, Intézet

  dr. Kisvölcsey Jenő

  docens

  VET VMK csoport

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika, Digitális rendszerek, Méréstechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  ----

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a hallgatókkal megismertetni a villamosenergia-rendszerek legfontosabb villamos jeleinek mérését, a mért adatok rögzítésének és feldolgozásának módszereit. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó laboratóriumi bemutatók és konkrét méréstechnikai feladatok kidolgozása során a mérnöki tevékenység megismerése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. A villamosenergia-rendszerek jellemző villamos mennyiségei és az azokat előidéző jelenségek

  ˇ stacioner jelek: feszültség, áram, sorrendi mennyiségek, frekvencia, teljesítmények, impedanciák, harmonikusok

  ˇ változó jelek: feszültségingadozás, flicker

  ˇ tranziens jelek (zárlat kapcsolás, rezonancia)

  ˇ tranziens jelek vizsgálata modellezéssel.

  2. A primer jelek illesztése a mérőberendezésekhez

  ˇ primer és szekunder mérőváltók, jelek galvanikus leválasztása

  ˇ mérőberendezések túlfeszültség és zavarvédelme.

  3. Analóg jelfeldolgozás.

  ˇ analóg jelfeldolgozó alapáramkörök, erősítők, sávszűrők

  ˇ analóg regisztrálók

  4. Digitális jelfeldolgozás

  ˇ AD konverterek és kiegészítő áramkörei

  ˇ tranziens jelenségek rögzítése

  5 Mikrokontrollerek és szignál processzorok alkalmazása.

  ˇ mikrokontrollerek tulajdonságai és típusaik

  ˇ néhány fontosabb mikrokontroller család ismertetése, hardver felépítés, programozás

  digitális szignál processzorok (DSP) tulajdonságai és alkalmazása

  ˇ a stacioner jelek feldolgozásának fontosabb algoritmusai. A mintavétel, valamint az effektív érték, a teljesítmény, a frekvencia, és a harmonikusok mérésének hardver és szoftver módszerei

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az egyes témakörök ismertetése előadásokon, majd ezekhez kapcsolódóan tantermi és laboratóriumi foglalkozásokon. Konkrét mérési feladatok megoldása.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: a félév során egy zárthelyi írására kerül sor. A zárthelyi pótlására a félév végén egy lehetőséget biztosítunk.

  A félév lezárásának módja: vizsga.

  A vizsgára bocsájthatóság feltétele: eredményes zárthelyi. Eredménytelen zárthelyi a vizsgaidőszakban ismétlővizsga jelleggel pótolható.

  A vizsgaidőszakban: a vizsga írásbeli, szóbeli javítási lehetőséggel.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi pótlására a félév végén egy lehetőséget biztosítunk . Eredménytelen zárthelyi a vizsgaidőszak max. 3. hetében különeljárási díj ellenében, ismétlővizsga jelleggel pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény és egyeztetés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Peter Panzer: Elektronikus készülékek túlfeszültség- és zavarfeszültség- védelme

  Tietze - Schenk: Analóg és digitális áramkörök

  Microchip és Analog Devices cégek kiadványai

  Tanszéki segédletek

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  28

  Felkészülés zárthelyire/mérésekre

  20

  Házi feladat elkészítése

  nincs

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  12

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név

  Beosztás

  Tanszék, Intézet

  dr. Kisvölcsey Jenő

  docens

  VET VMK csoport