Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Laboratórium III. (Villamosenergia-rendszerek)

  A tantárgy angol neve: Laboratory III. (Electric Power Systems)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Standard tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVM4080 8 2/0/0/f 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss Lajos,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kiss Lajos

  egy. docens

  VET VM csoport

  Dr. Kádár István

  egy. docens

  VET VG csoport

  Dr. Kárpáti Attila

  egy. docens

  Automatizálási és Alk. Inf. Tansz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamos energetika, szabályozástechnika, teljesítményelektronika, villamos gépek és hajtások.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Ajánlott:

  Átalakító kapcsolások és villamos hajtások (viau4035),

  VER üzeme és irányítása (vivm4036).

  7. A tantárgy célkitűzése

  A laboratórium célja a fő szakirány 7. és 8. szemeszterének tantárgyaihoz kapcsolódva a tananyag elmélyítése, gyakorlati vonatkozásainak bemutatása, labormérések és szimulációk keretében. A félévi óraszám keretben 7 alkalommal 4 órás foglalkozásokra kerül sor a 8. pont részletezése szerint.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Sorszám

  Megnevezés

  Tanszék, csoport

  1

  Egy- és háromfázisú áramirányító kapcsolások

  Autom. és Alk. Inf. T.

  2

  DC-DC átalakítók

  Autom. és Alk. Inf. T.

  3

  Kiálló pólusú szinkrongép

  VET VG csoport

  4

  Csúszógyűrűs aszinkron motor

  VET VG csoport

  5

  Szinkrongenerátor elektromechanikai lengései

  VET VM csoport

  6

  Hálózati tranziensek vizsgálata

  VET VM csoport

  7

  Fogyasztók hálózati visszahatása

  VET VM csoport

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratóriumi mérések.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  - Felkészülés a mérésre a mérési segédlet alapján.

  - Részvétel a mérésen a csoportbeosztásnak megfelelő helyen és időpontban. A méréseken csak az a hallgató vehet részt, aki a felkészültség ellenőrzése során az előírt, szükséges tárgyi ismeretekkel rendelkezik.

  - Mérési csoportonként egy közös jegyzőkönyv készítése és beadása a megadott határidőig.

  Az elvégzett mérések során részosztályzatokat kapnak (feleletek, mérési szereplés, jegyzőkönyv).

  Az el nem végzett mérésekből a pótlást a 11.pont szabályozza.

  A félév-végi aláírás a fenti teljesítések után kapható, az osztályzat a komponensek átlagából adódik.

  11. Pótlási lehetőségek

  A mérési jegyzőkönyv különeljárási díj ellenében a vizsgaidőszak első 3 hetében beadható.

  Az el nem végzett mérések (hiányzás, elégtelen felkészültség) pótlására csak a szorgalmi időszakban van lehetőség, az alábbiak szerint:

  - előzetes megbeszélés és engedélyezés alapján csatlakozás másik mérőcsoporthoz;

  - pótmérési időpontban (a mérések lezajlása után egy pótmérési lehetőség van, ezen csak egy mérés pótolható);

  - igazolatlan hiányzás vagy elégtelen felkészültség esetén a pótmérés csak különeljárási díj befizetése után végezhető el;

  - tartós és igazolt akadályoztatás esetén a pótláshoz egyéni megbeszélés szükséges;

  - a félév során legfeljebb 2 mérés pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény és egyeztetés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Mérési segédletek és Web elérés az alábbi részletezés szerint:

  Sorszám

  Segédlet

  1

  A tanszéken átvehető segédlet

  2

  A tanszéken átvehető segédlet

  3

  www.vgt.bme.hu/okt/tananyag/labor3

  4

  www.vgt.bme.hu/okt/tananyag/labor3

  5

  phd.vmt.bme.hu/HUN/oktatas/lengmer.pdf (dr. Kiss Lajos: Turbógenerátor egységek elektromech. lengései és csill.)

  6

  www.vmt.bme.hu/edu/download/tranzmer.pdf (Prikler László: Hálózati tranziensek vizsgálata)

  7

  phd.vmt.bme.hu/HUN/oktatas/fogy.pdf (Raisz Dávid: Fogy. hál. visszahatása)

  phd.vmt.bme.hu/HUN/oktatas/tr16.pdf (RST Kft: Transanal 16 műszerleírás, csak ajánlott)

  Javasolt irodalom

  A 3. és a 4. méréshez:

  Halász S.: Villamos hajtások. Egyetemi tankönyv. Budapest, 1993.

  (A tankönyv megvásárolható a Villamos Energetika Tanszék Villamos Gépek és Hajtások Csoportjának adminisztrációjában V1 ép. III.em. 305).

  Elméleti háttér az 5-7. sz. mérésekhez:

  Dr. Geszti P. O.: Villamosenergia-rendszerek I-III. Egyetemi tankönyv. Tankönyvkiadó, 1983-1985.

  Tanszéki sokszorosított segédletek.

  VER üzeme és irányítása (oktatási segédlet).

  Dr. Bán Gábor: Villamosenergia-rendszerek elektromágneses tranziensei. Műszaki K. 1986., ISBN 963 10 6316X

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra / mérésekre

  21

  Felkészülés zárthelyire

  nincs

  Házi feladat elkészítése

  nincs

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  Mérési jegyzőkönyv készítése..

  21

  Vizsgafelkészülés

  nincs

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kiss Lajos

  egy. docens

  VET VM csoport

  Dr. Kádár István

  egy. docens

  VET VG csoport

  Dr. Kárpáti Attila

  egy. docens

  Aut. és Alk. Informatika T.