Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Laboratórium I. (Villamosenergia-rendszerek)

  A tantárgy angol neve: Laboratory I. (Electric Power Systems)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Standard tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVM3057 6 2/0/0/f 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss Lajos,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Prikler László

  tanársegéd

  VET VMK csoport

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Háromfázisú váltakozó áramú rendszerek alapismeretei, szimmetrikus összetevők

  módszere, áramköri leképezések alapjai.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Ajánlott: Korábban vagy egyidejűleg a Villamosenergia-átvitel c. (vivm3055) tantárgy.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Számítási, tervezési gyakorlatok a Villamosenergia-átvitel tantárgyhoz kapcsolódóan.

  A gyakorlati alkalmazásnak és a számítási-tervezési készségnek a fejlesztése, a fizikai

  összefüggések és a számítási modellek összhangjának megértése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Közcélú 0.4 kV-os transzformátorkörzet terhelés-feszültségesés méretezése,

  biztosító kiválasztás, lazán hurkolt üzem elemzése.

  2. Nagy / középfeszültségű (120/10 kV-os) transzformátorállomás terhelési

  és szabályozási viszonyai, statikus kondenzátor hatása.

  3. Teljesítményátvitel 120 kV-os szabadvezetéken, feszültségesés, veszteség.

  Negatív sorrendű aszimmetria.

  4. Zárlatok és áramkör megszakadások leképezése és számítása.

  Számítások közös feszültségszinten és viszonylagos egységben.

  Y/y és Y/d transzformátorok zérus sorrendű modelljei, fáziszárlatok,

  1FN és 2FN rövidzárlat, kapacitív földzárlati áram.

  5. A vezetéki 1FN rövidzárlati áram eloszlása, a védővezető és a földelések

  hatása, a zárlatos oszlop potenciálemelkedése.

  6. Nagyfeszültségű takarékkapcsolású transzformátor zárlata, transzformátor

  modell, szimmetrikus összetevő modellek, csillagponti fojtó.

  Tervezési Házi Feladat:

  120 / 20 kV-os alállomásból induló gerincvezeték, 20 / 0,4 kV-os

  transzformátorok méretezése, terhelés-feszültségesés viszonyok és az automatikus feszültségszabályozás elemző vizsgálata.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Tantermi gyakorlatok, 2 ZH, 1 házi feladat.

  10. Követelmények

  a) szorgalmi időszakban:

  2 ZH, ( 1 pót ZH ), 1 házi feladat

  tervezett ütemezés:

  1. ZH 6. hét

  2. ZH 13. hét

  feladat Ki: 5. hét Be: 14. hét, pót ZH 14. hét

  értékelés: ZH: 1-5 osztályzat

  feladat: 2-5 osztályzat, illetve nem elfogadható

  A ZH eredmények a megírást követő hét laborfoglalkozásán kihirdetésre kerülnek

  a javítás megtekinthető, a hallgató észrevételt tehet. Az oktató által személyesen

  átvett feladat legalább elfogadható (2-es) osztályzatúnak minősül. A végleges jegy

  a vizsgaidőszak 3. hetének végéig megállapításra kerül.

  b) a félév lezárásához szükséges követelmények:

  mindkét ZH legalább 2-es

  a feladat beadása (elfogadható minőségben ) a szorgalmi időszak

  utolsó napjával bezárólag,

  c) a félév lezárásának módja: gyakorlati jegy

  a gyakorlati osztályzat kialakítása:

  1. ZH: 35% 2. ZH: 35% Feladat: 30%

  ( a javító ZH osztályzata az érvényes )

  11. Pótlási lehetőségek

  - az egyik ZH pótolható, vagy javítható (mindkettő nem!)

  - a feladat: nem pótolható, nem javítható

  - a feladat beadása különeljárással a vizsgaidőszak harmadik hetével

  bezárólag lehetséges.

  - a gyakorlati jegy megszerzése a vizsgaidőszakban:

  beszámolóval ( iv. jelleg ), ha van elégtelen ill. hiányzó ZH

  - korábbi le nem zárt félévben megírt ZH / beadott feladat eredménye beszámításra

  kerül, ha a hallgató ezt kéri.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény és előzetes egyeztetés szerint minden szerdán 9:00 és 19:00 között

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Villamos-energetika tankönyv

  Villamos-energia átvitel (oktatási segédlet)

  Feladatlapok, számítási segédletek

  A tárgy WEB oldala: http://www.vmt.bme.hu/edu/labor1.htm

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő felosztása a tanórák, a házi feladatok és a zárthelyik között)

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

  25

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  --

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Szabó László

  adjunktus

  VET VMK csoport

  Prikler László

  tanársegéd

  VET VMK csoport