Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos hálózatok

  A tantárgy angol neve: Electrical Networks

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Budapesti Műszaki Egyetem

  Gépészmérnöki Kar

  Energetikai Üzemmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVM0136 5 3/1/0/v 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss Lajos,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kiss Lajos

  docens

  VMT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika: lineáris algebra, komplex függvénytan, differenciálegyenletek;

  Fizika (elektrotechnika): Ohm- és Kirchhoff egyenletek váltakozó áramú áramkörökben, ellenállás, induktív reaktancia, kapacitás;

  Villamos gépek: egyenáramú gépek-, szinkron gépek-, aszinkron gépek felépítése, működési elve, üzeme.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  --------------------------------------

  7. A tantárgy célkitűzése

  Ismerteti a villamosenergia-rendszerek felépítését és elemeinek modellezését döntően stacioner állapotbeli vizsgálatokhoz. Elemzi a teljesítményszállítás feltételeit és az ezzel kapcsolatos alapfolyamatokat. Bemutatja a villamos energia átvitelre készült hálózatok számítási módszereit stacioner állapot esetére.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Alapfogalmak, előjel-konvenciók, alapvető összefüggések. A szimmetrikus összetevők módszere. A villamosenergia-rendszer elemei, és azok modelljei. Számítási módszerek több feszültségszintű hálózatok vizsgálatára. Hatásos villamos teljesítmény-frekvencia, valamint feszültség-meddőteljesítmény szabályozás. A rendszer aszimmetrikus üzemállapota. Zárlatok és szakadások vizsgálata. Védelmek és automatikák. Szabadvezetékek és kábelek paramétereinek számítása. Szabadvezetéki- és kábelhálózatok vizsgálata:

  • rendszer-összekötő vezeték vizsgálata;
  • 120/középfeszültségű hálózat vizsgálata;
  • 0,4 kV-os hálózat vizsgálata.

  A villamos energia -előállítás, -szállítás és -felhasználás gazdasági kérdései.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és az előadás anyagához csatlakozó példák megoldása a gyakorlatokon.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 7 db. feladat beadása:

  1. erőművi blokk és hálózat együttműködése stacioner állapotban,
  2. erőművi blokk és hálózat együttműködése tranziens állapotban,
  3. középfeszültségű hálózat vizsgálata
  4. rendszer-összekötő vezeték vizsgálata stacioner állapotban,
  5. 0,4 kV-os kifogyasztó pillanatnyi- és egyenértékű terhelésének vizsgálata,
  6. 0,4 kV-os hálózat vizsgálata,
  7. közép- és 0,4 kV-os hálózat túláram idővédelmének beállítás számítása.

  A feladatok a beadási határidő után külön eljárási díj ellenében adhatók be.

  b. A vizsgára bocsátás feltétele: elfogadott 7 db. feladat

  A vizsga írásbeli, és két részből áll. Az első részben hat alapkérdést kap a vizsgázó. Ennek legalább 75 %-os megoldása elégséges érdemjegyre jogosít. A második részben jó osztályzat érhető el. A 4,5-es írásbeli eredmény szóbeli kiegészítéssel jelesre módosítható.

  c. Elővizsga: előfeltétel: elfogadott 7 db. feladat.

  12. Konzultációs lehetőségek
  1. Az előadások után, kb. 1 óra terjedelemben
  2. E-mailen feltett kérdésekre E-mailen kapnak választ. (Ez utóbbi nem csak azért fontos mert korszerű, hanem azért is, mert a kereszt félévhez nem kapcsolódik előadás. Ez tehát a kapcsolat tartás legcélszerűbb módja.)

  (A tapasztalat szerint a kérdések ismétlődnek. Ezért a válaszokat csak egyszer kell leírni és azután csak el kell küldeni a kérdező kollégának.)

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Dr. Geszti, P. O.: Villamosenergia-rendszerek I.

  Tankönyvkiadó, Budapest, 1983

  2. Dr. Geszti, P. O.: Villamosenergia-rendszerek II.

  Tankönyvkiadó, Budapest, 1984

  3. Dr. Geszti, P. O.: Villamosenergia-rendszerek III.

  Tankönyvkiadó, Budapest, 1985

  4. Villamosenergia-rendszerek feladatgyűjtemény

  Villamosmérnöki Kar Villamosművek Tanszékének munkaközössége

  Műegyetemi Kiadó 1992.

  5. Dr. Kiss, L.: Villamos hálózatok és alállomások

  Phare Program HU-94.05 1998.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  : Dr. Kiss Lajos

  docens

  VMT