Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Impulzusszélesség-modulációs módszerek villamos hajtásokban

  A tantárgy angol neve: Pulse Width Modulation Methods in Electrical Drives

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Doktorandusz tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVGD080   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Halász Sándor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Halász Sándor

  egyetemi tanár

  VET (VG)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamos hajtások, Teljesítmény elektronika, Szabályozástechnika.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -----

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  vivg9080 Impulzusszélesség modulációs módszerek villamos hajtásokban

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatókkal azokat a modern impulzusszélesség (ISZM) módszereket, amelyek elsősorban a váltakozóáramú aszinkron és szinkron motoros hajtásokban másodsorban a váltakozóáramú tápegységekben terjedtek el. Célkitűzésünk az is, hogy a hallgatók bizonyos készséget szerezzenek az ISZM módszerek gyakorlati alkalmazásához.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés

  Impulzusszélesség modulációs módszerek (ISZM) elterjedésének okai, az alkalmazott moduláció frekvenciájának kiválasztása, a frekvencia növelésének előnyei és hátrányai.

  a. Vivőfrekvenciás ISZM-es módszerek

  b. Egyfázisú, kétfázisú és háromfázisú ISZM módszerek

  Természetes és szabályos mintavételezési eljárások

  Térvektoros módszer

  A módszerek alkalmazása egyfázisú és háromfázisú inverterekben, a hárommal osztható harmonikusok hozzáadása a moduláló jelhez.

  c. Optimális ISZM-es módszerek

  Az optimális kritériumok megfogalmazása (áramharmonikusokat minimalizáló módszer, harmonikus elimináció, nyomaték lüktetéseket minimalizáló vezérlés stb.)

  Az optimális ISZM megvalósítása (előre programozott ISZM minták, on-line vezérlés stb.)

  d. Áram ill. fluxus kétpont szabályozáson alapuló ISZM módszerek. A modulációs frekvencia alakulása. Vektor kétpont szabályozás. Javított (állandó modulációs frekvenciájú) áramszabályozás.

  e. Az ISZM módszerek alkalmazása feszültség és áraminverteres hajtásokban.

  f. A különböző vezérlések összehasonlítása a motorok többletveszteségei, nyomaték lüktetések és egyéb minőségi jellemzők alapján. A hajtások és berendezések zajának csökkentése.

  g. Háromszintű inverterek alkalmazása, speciális ISZM módszerek (dipoláris és unipoláris mintavételezés, három vivőfrekvenciás jel alkalmazása.)

  h. Váltakozóáramú tápegységek néhány speciális ISZM-es módszere.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  A félévi óraszám nagyobb részében előadást, kisebb részében laboratóriumi bemutató gyakorlatokat tartunk. A félév folyamán a hallgatók egy számítógépes feladatot kapnak, amelyeknek kiváló teljesítése egyben jeles vizsgajegyet is jelent.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 1 db. Zh. megirása min. elégséges (2) eredménnyel.

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c. Elővizsga: az elővizsga feltétele a min. jó (4) Zh. eredmény.

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: 1 alkalommal.

  A vizsgaidőszakban: 1 alkalommal.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: Zh. elötti héte.

  A vizsgaidőszakban: heti 1 alkalommal.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  [1] Dr. Halász Sándor szerkesztésében:

  Automatizált villamos hajtások I. rész, Tankönyvkiadó, 1989.

  [2] Dr. Halász Sándor szerkesztésében:

  Automatizált villamos hajtások II. rész, Műegyetemi Kiadó, 1989.

  [3] M.Mohah, T.M. Undeland, W.D. Robbins, "Power Electrinics: Conver-ters Applications, and Design, New York: John Wiley, 1989.

  [4] J. Holtz, "Pulsewidth Modulation for Electronic Power Conversion".

  Proc. of the IEEE, Vol.82. No.8. (special issue) pp.149-1214, 1994.Aug.

  [5] D: G. Holmes, T. A. Lipo: Pulse Width Modulation for Power Converters, Wiley-Interscience, 2003.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  30

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  ..

  Vizsgafelkészülés

  50

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Halász Sándor

  egyetemi tanár

  VET (VG)