Villamos gépek és hajtások szabályozása I.

A tantárgy angol neve: Control of Electrical Machines and Drives I.

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Doktorandusz tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVGD054   4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Halász Sándor,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Schmidt István

egyetemi tanár

VET (VG)

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Villamos energetika, villamos gépek, villamos hajtások, teljesítményelektronika, szabályozástechnika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód Cím

7. A tantárgy célkitűzése

Félvezetős villamos hajtások felépítése, modern szabályozási és irányítási módszereknek, algoritmusoknak megismertetése és elsajátítása.

8. A tantárgy részletes tematikája

Villamos hajtások és robotok kinetikája.

Áramirányítós egyenáramú hajtások üzeme és áramszabályozása.

Egyenáramú kommutátoros és kommutátor nélküli szervo- és robothajtások jellemzői és szabályozási módszerei: áram, nyomaték, fordulatszám és pozíció szabályozás.

Inverteres táplálású kalickás aszinkron motoros hajtások. Áram és feszültség inverteres táplálás. Impulzusszélesség modulációs módszerek. Nagyteljesítményű áram és feszültség inverterek. Közvetlen frekvenciaváltós hajtások.

Szabályozott kalickás aszinkron motoros hajtások. Mezőorientált szabályozás elve és kivitelezése. A motor paramétereinek identifikációja, gépmodellek. Közvetlen nyomaték-szabályozás. Feszültség és áraminverterről táplált kalickás váltakozóáramú motorok áramvektor szabályozása. Energiatakarékos szabályozási módok.

Váltakozóáramú szervohajtások. Kalickás aszinkron és állandómágneses szinkron motoros szervo hajtások felépítése, szabályozási elvei. Kapcsolt reluktancia motoros és léptető motoros hajtások.

Kétoldalról táplált csúszógyűrűs aszinkron gép frekvenciaváltós üzeme és szabályozása.

Áramirányítós szinkronmotoros hajtások felépítése, működése. Önvezérlési és szabályozási módszerek.

Hajtások hálózatbarát hálózati áramirányítóinak kapcsolása, működése és szabályozása.

Villamos hajtások számítógépes szimulációja és mikroszámítógépes irányítása.

Villamos hajtások és elektronikus berendezések konstrukciója, zavarvédelme.

Feszültséginverteres hajtások alkalmazása szélgenerátorokban és villamos járművekben.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: 2 db. ZH. megírása min. elégséges (2) eredménnyel

b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  1. Elővizsga: az elővizsga feltétele a min. jó (4) ZH. eredmény
11. Pótlási lehetőségek

A szorgalmi időszakban: 1 alkalommal.

A vizsgaidőszakban: 1 alkalommal.

12. Konzultációs lehetőségek

A szorgalmi időszakban: Zh.-k elötti héten.

A vizsgaidőszakban: heti 1 alkalommal

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

1. Halász , S., Csörgits F., Hunyár M., Kádár I., Lázár J., Vincze Gyné: Automatizált villamos hajtások I. Egyetemi tankönyv. Tankönyvkiadó. 1989.

2. Halász S., Hunyár M. Schmidt I.: Automatizált villamos hajtások II. Egyetemi tankönyv. Műegyetemi Kiadó. 1998.

3. Hunyár M., Kovács K., Németh K., Schmid I., Veszprémi K.: Energia-takarékos és hálózatbarát villamos hajtások. Egyetemi tankönyv. Műegyetemi Kiadó 1998.

4. Schmidt I.,Vincze Gyné., Veszprémi K.: Villamos szervo- és robothajtások. Szakkönyv Műegyetemi Kiadó. 2000.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

Felkészülés zárthelyire

30

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

10

..

Vizsgafelkészülés

50

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr.Schmidt István

egyetemi tanár

VET (VG)