Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos gépek és hajtások szabályozása I.

  A tantárgy angol neve: Control of Electrical Machines and Drives I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Doktorandusz tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVGD054   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Halász Sándor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Schmidt István

  egyetemi tanár

  VET (VG)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamos energetika, villamos gépek, villamos hajtások, teljesítményelektronika, szabályozástechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  Félvezetős villamos hajtások felépítése, modern szabályozási és irányítási módszereknek, algoritmusoknak megismertetése és elsajátítása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Villamos hajtások és robotok kinetikája.

  Áramirányítós egyenáramú hajtások üzeme és áramszabályozása.

  Egyenáramú kommutátoros és kommutátor nélküli szervo- és robothajtások jellemzői és szabályozási módszerei: áram, nyomaték, fordulatszám és pozíció szabályozás.

  Inverteres táplálású kalickás aszinkron motoros hajtások. Áram és feszültség inverteres táplálás. Impulzusszélesség modulációs módszerek. Nagyteljesítményű áram és feszültség inverterek. Közvetlen frekvenciaváltós hajtások.

  Szabályozott kalickás aszinkron motoros hajtások. Mezőorientált szabályozás elve és kivitelezése. A motor paramétereinek identifikációja, gépmodellek. Közvetlen nyomaték-szabályozás. Feszültség és áraminverterről táplált kalickás váltakozóáramú motorok áramvektor szabályozása. Energiatakarékos szabályozási módok.

  Váltakozóáramú szervohajtások. Kalickás aszinkron és állandómágneses szinkron motoros szervo hajtások felépítése, szabályozási elvei. Kapcsolt reluktancia motoros és léptető motoros hajtások.

  Kétoldalról táplált csúszógyűrűs aszinkron gép frekvenciaváltós üzeme és szabályozása.

  Áramirányítós szinkronmotoros hajtások felépítése, működése. Önvezérlési és szabályozási módszerek.

  Hajtások hálózatbarát hálózati áramirányítóinak kapcsolása, működése és szabályozása.

  Villamos hajtások számítógépes szimulációja és mikroszámítógépes irányítása.

  Villamos hajtások és elektronikus berendezések konstrukciója, zavarvédelme.

  Feszültséginverteres hajtások alkalmazása szélgenerátorokban és villamos járművekben.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 2 db. ZH. megírása min. elégséges (2) eredménnyel

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  1. Elővizsga: az elővizsga feltétele a min. jó (4) ZH. eredmény
  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: 1 alkalommal.

  A vizsgaidőszakban: 1 alkalommal.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: Zh.-k elötti héten.

  A vizsgaidőszakban: heti 1 alkalommal

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Halász , S., Csörgits F., Hunyár M., Kádár I., Lázár J., Vincze Gyné: Automatizált villamos hajtások I. Egyetemi tankönyv. Tankönyvkiadó. 1989.

  2. Halász S., Hunyár M. Schmidt I.: Automatizált villamos hajtások II. Egyetemi tankönyv. Műegyetemi Kiadó. 1998.

  3. Hunyár M., Kovács K., Németh K., Schmid I., Veszprémi K.: Energia-takarékos és hálózatbarát villamos hajtások. Egyetemi tankönyv. Műegyetemi Kiadó 1998.

  4. Schmidt I.,Vincze Gyné., Veszprémi K.: Villamos szervo- és robothajtások. Szakkönyv Műegyetemi Kiadó. 2000.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  30

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  ..

  Vizsgafelkészülés

  50

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Schmidt István

  egyetemi tanár

  VET (VG)