Hajtások áramvektor-szabályozása

A tantárgy angol neve: Current Vector Control of Electrical Drives

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Doktorandusz tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVGD010 2,4 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Schmidt István,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr.Schmidt István

egyetemi tanár

VET (VG)

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Villamos gépek, Teljesítményelektronika és Szabályozástechnika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

------

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód Cím

-------

7. A tantárgy célkitűzése

Célunk a hallgatókkal megismertetni a vektoros áramszabályozási módokat, mivel a szabályozott váltakozóáramú villamos hajtások működését alapvetően megszabja a legbelső áramvektor szabályozó kör. Bemutatjuk az áramvektor szabályozás eszközeit, módszereit és az áramvektor szabályozással megvalósítható hajtási feladatokat. Alkalmazási páldákat ismertetünk.

8. A tantárgy részletes tematikája

Hajtásszabályozások strukturája, az áramszabályozás feladatai.

Egyenáramú hajtások áramvektor szabályozása

Az áramvektor szabályozási feladatok megosztása a motor és az áramszabályozó között.

Egyenáramú szaggatók impulzusszélesség modulációs (ISZM) üzeme.

Hiszterézises áramszabályozók.

ISZM modulátoros áramszabályozók.

Feszültséginverteres áramvektor szabályozások

Háromfázisú feszültséginverterek ISZM üzeme.

Aszinkron gépes, ISZM feszültséginverteres hajtások áramvektor szabályozása.

Állandómágneses szinuszmezős és négyszögmezős szinkron gépes, ISZM feszültséginverteres hajtások áramvektor szabályozása.

-Vektoros hiszterézises áramszabályozások.

-Vektoros ISZM vezérlős áramszabályozások.

-Vektoros előreszámított áramszabályozások.

-Vektoros csúszómód szabályozás.

-Vektoros áramszabályozás neurális hálózattal.

Hálózatbarát hálózati áramirányító áramvektor szabályozása.

Közvetlen nyomaték és teljesítmény szabályozások.

Áraminverteres áramvektor szabályozások

Tirisztoros és GTO-s, ill. IGBT-s áraminverterek üzeme.

Aszinkron gépes, áraminverteres hajtások áramvektor szabályozása.

Tirisztoros gépi (hálózati) kommutációs áraminverterek üzeme.

Áramirányítós szinkrongépes hajtás áramvektor szabályozása.

Kapcsolt reluktancia motoros hajtások áramvektor szabályozása

Átalakító kapcsolások ismertetése.

Három és négyfázisú áramvektor szabályozás.

Léptetőmotorok áramvektor szabályozása

Három és négyfázisú áramvektor szabályozás.

Alkalmazások fluxus-, nyomaték-, fordulatszám- és poziciószabályozott villamos hajtásokban

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: 1 db. Zh. megirása min. elégséges (2) eredménnyel.

b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

c. Elővizsga: az elővizsga feltétele a min. jó (4) Zh. eredmény.

11. Pótlási lehetőségek

A szorgalmi időszakban: 1 alkalommal.

A vizsgaidőszakban: 1 alkalommal.

12. Konzultációs lehetőségek

A szorgalmi időszakban: Zh. elötti héten.

A vizsgaidőszakban: heti 1 alkalommal.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Halász S., Hunyár M.,Schmidt I.: Automatizált villamos hajtások II. Műegyetemi Kiadó, 1998.

Schmidt I. Vincze Gyné.,Veszprémi K.: Villamos szervo és robothajtások. Műegyetemi Kiadó,2000.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

Felkészülés zárthelyire

30

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

10

..

Vizsgafelkészülés

50

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr.Schmidt István

egyetemi tanár

VET (VG)