Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hajtások áramvektor-szabályozása

  A tantárgy angol neve: Current Vector Control of Electrical Drives

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Doktorandusz tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVGD010 2,4 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Schmidt István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Schmidt István

  egyetemi tanár

  VET (VG)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamos gépek, Teljesítményelektronika és Szabályozástechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  ------

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  -------

  7. A tantárgy célkitűzése

  Célunk a hallgatókkal megismertetni a vektoros áramszabályozási módokat, mivel a szabályozott váltakozóáramú villamos hajtások működését alapvetően megszabja a legbelső áramvektor szabályozó kör. Bemutatjuk az áramvektor szabályozás eszközeit, módszereit és az áramvektor szabályozással megvalósítható hajtási feladatokat. Alkalmazási páldákat ismertetünk.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Hajtásszabályozások strukturája, az áramszabályozás feladatai.

  Egyenáramú hajtások áramvektor szabályozása

  Az áramvektor szabályozási feladatok megosztása a motor és az áramszabályozó között.

  Egyenáramú szaggatók impulzusszélesség modulációs (ISZM) üzeme.

  Hiszterézises áramszabályozók.

  ISZM modulátoros áramszabályozók.

  Feszültséginverteres áramvektor szabályozások

  Háromfázisú feszültséginverterek ISZM üzeme.

  Aszinkron gépes, ISZM feszültséginverteres hajtások áramvektor szabályozása.

  Állandómágneses szinuszmezős és négyszögmezős szinkron gépes, ISZM feszültséginverteres hajtások áramvektor szabályozása.

  -Vektoros hiszterézises áramszabályozások.

  -Vektoros ISZM vezérlős áramszabályozások.

  -Vektoros előreszámított áramszabályozások.

  -Vektoros csúszómód szabályozás.

  -Vektoros áramszabályozás neurális hálózattal.

  Hálózatbarát hálózati áramirányító áramvektor szabályozása.

  Közvetlen nyomaték és teljesítmény szabályozások.

  Áraminverteres áramvektor szabályozások

  Tirisztoros és GTO-s, ill. IGBT-s áraminverterek üzeme.

  Aszinkron gépes, áraminverteres hajtások áramvektor szabályozása.

  Tirisztoros gépi (hálózati) kommutációs áraminverterek üzeme.

  Áramirányítós szinkrongépes hajtás áramvektor szabályozása.

  Kapcsolt reluktancia motoros hajtások áramvektor szabályozása

  Átalakító kapcsolások ismertetése.

  Három és négyfázisú áramvektor szabályozás.

  Léptetőmotorok áramvektor szabályozása

  Három és négyfázisú áramvektor szabályozás.

  Alkalmazások fluxus-, nyomaték-, fordulatszám- és poziciószabályozott villamos hajtásokban

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 1 db. Zh. megirása min. elégséges (2) eredménnyel.

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c. Elővizsga: az elővizsga feltétele a min. jó (4) Zh. eredmény.

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: 1 alkalommal.

  A vizsgaidőszakban: 1 alkalommal.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: Zh. elötti héten.

  A vizsgaidőszakban: heti 1 alkalommal.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Halász S., Hunyár M.,Schmidt I.: Automatizált villamos hajtások II. Műegyetemi Kiadó, 1998.

  Schmidt I. Vincze Gyné.,Veszprémi K.: Villamos szervo és robothajtások. Műegyetemi Kiadó,2000.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  30

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  ..

  Vizsgafelkészülés

  50

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Schmidt István

  egyetemi tanár

  VET (VG)