Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos autók

  A tantárgy angol neve: Electrical Vehicles

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki informatikai kar

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVG9347   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Schmidt István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Schmidt István

  egyetemi tanár

  VET (VG)

  Vincze Gyuláné dr.

  adjunktus

  VET (VG)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika, mozgásszabályozás

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  A villamos és hibrid villamos autók fejlesztési irányainak bemutatása, különös tekintettel a fő- és segédüzemi járműhajtások területén tapasztalható eredményekre. A témaválasztást indokolja az, hogy világszerte nagyarányú kutatási tevékenység folyik a jó hatásfokú és a városi forgalomban szennyezőanyag kibocsátásmentes üzemű járművek, villamos autók kifejlesztésére. A tantárgy keretében igyekszünk bemutatni a megvalósított villamos autók járműhajtásainak sokféleségét, a villamos autók fejlesztésével kapcsolatos nehézségeket és sikereket. Néhány konkrét példán bemutatjuk a villamos és hibrid autók felépítését és műszaki adatait.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Villamos autók története. A villamos autók fajtái. Fő- és segédüzemi villamos hálózat autókban. Egyenfeszültségű, és nagyfrekvenciás egyfázisú hálózat.

  Vontatáshoz szükséges vonóerő-sebesség jelleggörbe és vontatási teljesítmény. Vonóerő, utazási sebesség és fékerő szabályozás követelményei.

  Gépjárművek energiaigénye. Villamos autók energiaellátási módjai. Hibrid, tüzelőanyagcellás és napelemes energiaellátás, akkumulátoros energiatárolás.

  Villamos autókban alkalmazható akkumulátorok fajtái, akkumulátorok lassú és gyors töltése, equalizációja, a töltöttségi állapot mérése. Villamos autókban alkalmazható tüzelőanyagcellák fajtái, jellemzői. Tüzelőanyagcellás táplálás kisegítő berendezései. Villamos autókban alkalmazható napelemek. A napelemek maximális kihasználtságát biztosító szabályozási módok. Másodlagos energiatárolók, ultrakapacitás és lendkerekes energiatárolás.

  Villamos autók kezelése, menet és féküzemi szabályozása. Vezérlő, jelző és érzékelő elemek autókban.

  Villamos autók féküzeme, villamos és mechanikus fékek üzemének összehangolása.

  Villamos autók szabályozott hajtásai:

  Kommutátoros és kommutátor nélküli egyenáramú járműhajtások autókban.

  Aszinkronmotoros hajtású villamos autók. Aszinkrongépes járműhajtások szabályozási módjai. Nagyfrekvenciás váltakozó feszültségű hálózatról működő inverteres aszinkrongépes járműhajtás.

  Szinkrongépes járműhajtás. Elektronikus kommutátoros kerékagy motoros hajtású autók.

  Kapcsolt reluktanciamotoros szabályozott járműhajtás.

  Hibrid villamos járművek fajtái. A hibrid járművek felépítése, üzemi tartományai, jellemzői.

  Villamos autók segédüzemi berendezései. Busz-rendszerek autókban.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: : az aláírás megadásának feltétele, ötből legalább három eredményes kis-zárthelyi.

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

  1. Elővizsga: az elővizsga feltétele a rendszeres bejárás az előadásokra.
  11. Pótlási lehetőségek

  Pótlási lehetőség nincs

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: bejelentkezés szerint.

  A vizsgaidőszakban: hetente egy alkalommal.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Schmidt I., Rajki I., Vincze, Gyné.: Járművillamosság. Egyetemi tankönyv. ISBN 963 420 710 3. Műegyetemi Kiadó. Budapest. 2002.

  Hunyár M., Schmidt I., Veszprémi K., Vincze Gyné: A megújúló és környezetbarát energetika villamos gépei és berendezésük. Tankönyv 7. Villamos autók című fejezete. ISBN 963 420 670 0. Műegyetemi Kiadó. Budapest. 2001.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  Felkészülés kis-zárthelyikre

  20

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Schmidt István

  egyetemi tanár

  VET (VG)

  Vincze Gyuláné dr.

  adjunktus

  VET (VG)