Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A megújuló energiaforrások szabályozott hajtásai

  A tantárgy angol neve: Controlled Drives of Renewable Energy Resources

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVG9339   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hunyár Mátyás,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Hunyár Mátyás

  tud. főmunkatárs

  VET (VG)

  Dr. Schmidt István

  egyetemi tanár

  VET (VG)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamos gépek, Szabályozástechnika, Teljesítményelektronika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -------

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  -------

  7. A tantárgy célkitűzése

  A BME-ről kikerülő villamos mérnökök felkészítése az új technika fogadására, és egy esetleges hazai gyártás megindítására, valamint elméleti alapok nyújtása a szélerőművek , vízerőművek és fotoelektromos energiaforrások tervezéséhez és üzemeltetéséhez.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  SZÉLERŐMŰVEK

  Alapfogalmak. Aerodinamikai alapismeretek. Hazai szélviszonyok, gazdasági vizsgálatok, EU-s célkitűzések. Alapvető szabályozási feladatok A szélturbina elforgatása vagy elbillentése. A lapátszög szabályozása. Nyomaték és teljesítmény korlátozás (Speciális szárnyprofil) Szabályozási lehetőségek a fordulatszám változtatásával. Követelmények és szabályozási lehetőségek szigetüzemben. Az áttétel és a generátor hatásfoka. Méretezési kérdések, statisztikai számítási módszerek. Hálózathoz közvetlenül kapcsolódó generátorok. Kalickás forgórészű aszinkron generátorok. Szinkron generátorok. Impulzusvezérelt rotor ellenállás. Frekvenciaváltón keresztül hálózatra csatlakozó generátorok. A költségek megoszlása, gazdaságosság, környezeti hatások. A management és monitoring rendszerek feladatai

  Dizel-szélturbina hibrid rendszerek

  VÍZERŐMŰVEK ÉS SZIVATTYÚS TÁROZÓK

  Néhány alapismeret vízerőművekről. A vízturbinák szabályozása. Szivattyús tározók, különböző erőművek együttműködése. Szivattyús tározású vízerőművek villamos generátorai. Változtatható fordulatszámú motor/generátor

  Vízenergia hasznosítás helyzete Magyarországon

  FOTOELEKTROMOS ENERGIAFORRÁSOK

  Alapvető villamos jellemzők. Hatásfok..Veszteségek. A villamos jellemzőket befolyásoló tényezők. Fotoelektromos rendszerek felépítése. A fotoelektromos generátor. Teljesítmény átalakító és szabályozó.Kombinált üzem akkumulátorral. Akkumulátorok fotovillamos rendszerben. Töltésszabályozó. Maximális teljesítményre szabályozás. A terhelés típusok összehasonlítása Pmax közelítése szempontjából. A maximális teljesítményre szabályozás megvalósítási lehetőségei. Villamos hajtások fotoelektomos áramforrással. Egyenáramú hajtások. Váltakozóáramú hajtások

  EGYÉB MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

  Geotermális energia. vízkitermelő szivattyúk. Hőszivattyúk. Gázturbinás blokkok indítása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 1 db. Zh. megirása min. elégséges (2) eredménnyel.

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c. Elővizsga: az elővizsga feltétele a min. jó (4) Zh. eredmény.

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: 1 alkalommal.

  A vizsgaidőszakban: 1 alkalommal.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: Zh. elötti héten.

  A vizsgaidőszakban: heti 1 alkalommal.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A megújuló és környezetbarát energetika villamos gépei és szabályozásuk c. egyetemi tankönyv. Műegyetemi Kiadó, Budapest 2001

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  30

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  ..

  Vizsgafelkészülés

  50

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Hunyár Mátyás

  tud. főmunkatárs

  VET (VG)

  Dr. Schmidt István

  egyetemi tanár

  VET (VG)

  Dr. Veszprémi Károly

  docens

  VET (VG)