Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Autóvillamosság

  A tantárgy angol neve: Electric Equipment of Automobiles

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki informatikai kar

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVG9076   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vincze Gyuláné,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Schmidt István

  egyetemi tanár

  VET (VG)

  Vincze Gyuláné dr.

  adjunktus

  VET (VG)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók megismertetése az autók villamos berendezéseivel, s ezek különleges tulajdonságaival. A belsőégésű motorok indító berendezése. Klasszikus és elektronikus gyújtásvezérlés. Elektronikus keverék-képzők, befecskendezők, blokkolás és kipörgés gátlás. Elektronikus gázpedál, és kormánymű. Fedélzeti computer, elektronikus kényelmi berendezések.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Hagyományos autóvillamossági berendezések

  Autó akkumulátorok

  Autók villamos generátorai

  Belsőégésű motorok indító berendezései:

  Integrált generátor és indító egység (ISA) elektronikus csillapítással (ISAD).

  Segédhajtások villamos gépei és berendezései:

  Gyújtógyertyák, klasszikus és elektronikus gyújtóegységek.

  Diesel üzemű gépkocsik indításrásegítése.

  Autóelektronikai berendezések

  A belsőégésű motor nyomatékának kihasználása, egyenletes járás biztosítása.

  Automata sebességváltó. Szelepvezérlők.

  A tökéletes égés feltételei és az égési folyamat ellenőrzés módjai.

  A kipufogógáz összetételének javítása.

  Elektronikus keverékképzők és befecskendezési módok.

  Befecskendezési idő vezérlése és szabályozása.

  Elektronikus gyújtásvezérlők. Előgyújtás vezérlése és szabályozása.

  Elektronikus motorvezérlők.

  Elektronikus gázpedál. Utazási sebesség szabályozása.

  Elektronikus szervokormány és lengéscsillapítás.

  Blokkolásgátló berendezés (ABS)

  A kipörgést megakadályozó berendezés (ASR-ASC) működési módjai.

  Elektronikus kényelmi berendezések.

  Irányjelzők klasszikus és elektronikus megoldásai.

  Légzsák és ővfeszítő működtető elektronika

  Diagnosztika, és "Fedélzeti" számítógép, gondolkodó autó funkciók.

  Követési távolság tartás, tolatóradar. Adaptív cruise control.

  Buszrendszerek autókban. Moduláris CAN-busz

  Környezetkímélő villamos autók. Akkumulátoros, napelemes, tüzelőanyagcellás villamos autók. Hibrid autók. Fejlesztési irányok.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: az aláírás megadásának feltétele, ötből legalább három eredményes kis-zárthelyi.

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  c. Elővizsga: az elővizsga feltétele a rendszeres bejárás az előadásokra.

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótlási lehetőség nincs.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: bejelentkezés szerint.

  A vizsgaidőszakban: hetente egy alkalommal.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Schmidt I., Rajki I., Vincze Gyuláné: Járművillamosság. Egyetemi tankönyv. Műegyetemi Kiadó. 2002. (ISBN 963 420 710 3).

  Hevesi Gy., Hodvogner L.: Autóvillamosság. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 1993.

  Frank T., Hodvogner L., Kelecsényi I.: Autóelektronikai ismeretek. Műszaki Könyvkiadó Budapest. 1992.

  Frank T.; Kováts M.: Benzinbefecskendező és motorirányító rendszerek Maróti Könyvkiadó Kft. 2004. Budapest. (ISBN 963 9005 64 9).

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  Felkészülés kis-zárthelyikre

  20

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Schmidt István

  egyetemi tanár

  VET (VG)

  Vincze Gyuláné dr.

  adjunktus

  VET (VG)