Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Energiatakarékos és hálózatbarát villamos hajtások

  A tantárgy angol neve: Energy Saving and Network-Friendly Drives

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Standard tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVG5137 9 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hunyár Mátyás,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Hunyár Mátyás

  docens

  VET (VG)

  Dr. Schmidt István

  egyetemi tanár

  VET (VG)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Egyenáramú motorok, aszinkron motorok, szinkron motorok működési elvei, helyettesítő vázlatai, veszteségeinek elemi számítási módszerei.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Villamos energetika

  Villamosenergia-termelő rendszerek

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  ------------

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy alapvető célja a rendszerszemléletű, energiatakarékos gondolkodásmód kialakítása, amely lehetővé teszi az energiamegtakarításból származó nyereségnek, a többletberuházás költségeinek és a széles értelemben vett környezetvédelemnek az együttes figyelembevételét. A tárgy ismerteti az energiatakarékosság legmodernebb elveit és eszközeit.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Villamos hajtások rendszerszemléletű vizsgálata a veszteségek szempontjából. Veszteségi modellek. Veszteségek csökkentésének lehetőségei a munkagépekben. Energiatakarékos szabályozók megvalósítása állandó fordulatszámú és változó fordulatszámú hajtásokban. Adaptív (optimum kereső) szabályozások. Nagyteljesítményű és erőművi hajtások. Impulzusszélesség moduláció (PWM) kiválasztása energetikai optimumok és hálózatkimélés céljából. Energiatakarékos megoldások különleges villamosgépekkel és kapcsolásokkal. Villamos hajtású járművek optimális energia felhasználása. Villamos teljesítmények, veszteségek és hatásfokok mérésének korszerű módszerei. Gazdasági vizsgálatok. A energiatakarékos hajtások fejlődésének irányai.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás. (A tárgyhoz laboratóriumi gyakorlatok is tartoznak).

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 1 db. Zh. megirása min. elégséges (2) eredménnyel.

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c. Elővizsga: az elővizsga feltétele a min. jó (4) Zh. eredmény.

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: 1 alkalommal.

  A vizsgaidőszakban: 1 alkalommal.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: Zh. elötti héten.

  A vizsgaidőszakban: heti 1 alkalommal.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Hunyár M.,Kovács K.,Németh K.,Schmidt I.,Veszprémi K.: Energiatakarékos és hálózatbarát villamos hajtások. Műegyetemi Kiadó. Budapest, 1998.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  30

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  ..

  Vizsgafelkészülés

  50

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Hunyár Mátyás

  docens

  VET (VG)

  Dr. Schmidt István

  egyetemi tanár

  VET (VG)