Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szervo laboratórium II.

  A tantárgy angol neve: Servo Drives Laboratory II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Standard tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVG5127 9 2/0/0/f 2 2/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Veszprémi Károly,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Veszprémi Károly

  docens

  VET (VG)

  Dr. Kádár István

  docens

  VET (VG)

  Németh Károly

  adjunktus

  VET (VG)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamos gépek és hajtások modellezése. Mikroszámítógépes irányítás.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Villamos gépek és hajtások modellezése. Mikroszámítógépes irányítás.

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  -----------

  7. A tantárgy célkitűzése

  A laboratóriumi tárgy a fenti két tárgyhoz kapcsolódó modellezési és mérési gyakorlatokat tartalmazza. A célkitűzés kettős megfelelő tapasztalat és jártasság szerzése a villamos gépek és hajtások modellezése területén, továbbá konkrét mikroszámítógépes irányítású hajtások megismerése, vezérlése, kezelése, mérése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  I. Modellezési gyakorlatok

  1. Szinkron gépes hajtás tranzienseinek szimulációja. Bekapcsolás, felfutás és szinkronba ugrás. Áram és nyomaték összetevők.

  2. A PSPICE hálózatszimulációs program megismerése. Egyfázisú generátor vizsgálata. Az áramok és a nyomaték számítása.

  3. Háromfázisú diódás generátor állandósult és tranziens üzemének vizsgálata a PSPICE hálózatszimulációs program segítségével. A generátor csillag, illetve delta kapcsolásának vizsgálata.

  II.. Mérési gyakorlatok

  1. Mikroszámítógépes irányítású áraminverteres mezőorientált szabályozású hajtás vizsgálata. Fejlesztői környezet megismerése.

  2. Univerzális váltakozóáramú hajtás vizsgálata. Konfigurálhatóság (motor, szabályozás, stb.). Üzembehelyezés lépései. Számítógépes irányítás.

  3. DSP irányítású aszinkronmotoros hajtás vizsgálata.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratóriumi gyakorlat

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Aláírást és kredit pontot csak az a hallgató kaphat, aki az előírt gyakorlatokat elvégezte. A félévi jegyet az egyes gyakorlatokra kapott érdemjegyek alapján állapítjuk meg. A gyakorlatok beosztását a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztjük.

  b. A vizsgaidőszakban: A gyakorlatok a vizsgaidőszakban nem pótolhatók.

  1. Elővizsga: -----------
  11. Pótlási lehetőségek

  Hiányzás pótlására egy alkalommal biztosítunk lehetőséget, a félév folyamán legfeljebb 2 gyakorlat pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  -----------

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Sokszorosított segédletek.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  Jegyzőkönyv készítés.

  10

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  60

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Veszprémi Károly

  docens

  VET (VG)

  Dr. Kádár István

  docens

  VET (VG)

  Németh Károly

  adjunktus

  VET (VG)