Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mikroszámítógépes irányítás

  A tantárgy angol neve: Microcomputer Based Control of Electrical Drives

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Standard tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVG5126 9 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Veszprémi Károly,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Veszprémi Károly

  docens

  VET (VG)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamosenergetika, Szabályozástechnika, Elektronika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -----------

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  --------------

  7. A tantárgy célkitűzése

  A már hagyományosnak nevezhető és a legújabb eszközökből kialakítható mikroszámítógépes hajtás-irányító rendszerek felépítésének, működésének, tervezésének, szabályozástechnikai tulajdonságainak, méréstechnikai sajátosságainak megismerése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Mikroprocesszoros hajtásirányító rendszerek

  Általános felépítés, tulajdonságok, összehasonlítás analóg rendszerekkel.

  1.1. Irányító (központi) egység

  Mikroprocesszor, mikrokontroller, digitális jelprocesszor, társprocesszor, többprocesszoros rendszerek, belső kommunikáció.

  1.2 Felhasználói felület illesztése

  Belső illesztés (saját billentyűzet, kijelző), host computer feladata, illesztése, szabványos buszok.

  1.3. Folyamat illesztő

  Szerepe, követelmények.

  1.3.1. Irányított rendszertől az irányító rendszerhez

  Villamos jelek érzékelése

  Park vektorok (áram, feszültség, fluxus). Feszültség, áram érzékelés. Fluxus érzékelés, előállítás. Villamos nyomaték, teljesítmény előállítása. A/D átalakítás (közvetett, közvetlen), szűrés.

  Mechanikai jellemzők mérése

  Impulzusadó illesztése (kiértékelés). Abszolút szöghelyzet adó, resolver.

  1.3.1. Irányító rendszertől az irányított rendszerhez

  Relék, mágneskapcsolók vezérlése, védelmek működtetése. Fázissorrend érzékelés, szinkronozó. Hálózati kommutációs áramirányítók gyújtásvezérlése (áram-irányító felépítése, működése, gyújtásvezérlő rendszerek (hardware, software, kombinált)). Tranzisztoros (bipoláris, IGBT-s) áramirányítók vezérlése (snubber, ISZM moduláció, cél IC-k alkalmazása).

  1.4 Irányító software

  Követelmények (rendszertechnikai szempontok, mintavételezés, megszakítások kezelése, prioritási lánc kialakítása), fejlesztési eszközök. A jelérzékelés software elemei. Szabályozó algoritmusok (hagyományos és növekményes PI, PID, korlátozások, adaptivitások hatása), kétpont szabályozás, vektoros kétpont szabályozás, zavarkompenzációs eljárások). Paraméter identifikáció (on-line, off-line).

  2. Alkalmazási példák

  2.1 Egyenáramú hajtások mikroprocesszoros irányítással

  Felépítés, fizikai háttér összefoglalása, beavatkozási lehetőségek. Egyenáramú szervo hajtások.

  2.2 Aszinkron motoros hajtások mikroprocesszoros irányítással

  Aszinkron gépek fordulatszám változtatási lehetőségei, primer frekvencia változtatás lehetőségei, ehhez kapcsolódó összefüggések (M(w) jelleggörbék alakulása, f1(U1) alakulása). Közvetett és közvetlen frekvenciaváltók.

  2.2.1. ISZM feszültséginverteres hajtás

  Mezőorientált szabályozás elve, adaptációja feszültséginverteres táplálásra (szabályozási struktúra, paraméter érzékenység, alkalmazott identifikáció).

  2.2.2 Mezőorientált szabályozású áraminverteres hajtás

  Mezőorientált szabályozás adaptációja áraminverteres táplálásra, fázissorrend kommutációs áraminverter, működési korlátok, mintavételi frekvencia és felbontás (w), koordináta transzformációk, szabályozási struktúra, korlátozások és azok hatásai, adaptivitás, paraméter identifikáció.

  2.2.3 IGBT-s szaggatóról táplált aszinkron motoros hajtás

  Elvi alapok, felépítés, a kapcsolóelemek vezérlése. DSP alapú irányítás.

  2.3 Mikroprocesszoros irányítású szinkronmotoros hajtások

  2.3.1 Áramirányítós szinkronmotoros hajtás

  Működés elvi alapjai, felépítés, szabályozási struktúra, üzemmód logika működése, zavarkompenzáció, indítás, paraméter identifikáció.

  2.3.2 Szinkron szervo hajtások

  Működés alapjai, felépítés, szabályozási eljárások. Szinuszmezős szinkron szervohajtás irányítása ASIC áramkörökkel.

  2.4. Léptető motoros hajtások

  Léptető motorok vezérlésének lehetőségei, fizikai korlátok, nyílt és zárt hurkú rendszerek, cél IC-k alkalmazása.

  3. Hajtásrendszerek irányítása

  Felügyelői feladatok, irányítási feladatok, kommunikáció.

  4. Modern technológiák alkalmazása

  Szakértői rendszerek, neurális hálózatok, fuzzy logika, FPGA, ASIC chipek felhasználása. Érzékelő nélküli szabályozások, obszeverek

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás. A tárgyhoz a Szervo labor II. c. tárgy keretében mérési gyakorlat is tartozik.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 1 db. Zh. megírása min. elégséges (2) eredménnyel.

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c. Elővizsga: az elővizsga feltétele a min. jó (4) Zh. eredmény.

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: 1 alkalommal.

  A vizsgaidőszakban: 1 alkalommal.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: Zh. elötti héten.

  A vizsgaidőszakban: heti 1 alkalommal.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Halász S., Hunyár M., Schmidt I.: Automatizált villamos hajtások. II. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1998.

  Tanszéki sokszorosított segédlet

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  30

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  ..

  Vizsgafelkészülés

  50

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Veszprémi Károly

  docens

  VET (VG)