Új termék tervezése, mint a problémamegoldás gyakorlata lab.

A tantárgy angol neve: Design of New Products - Problem Solving Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Standard tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVG5114 9 2/0/0/f 2 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Vajda István

egyetemi docens

VET (VG)

Dr. Tóth Judit

egyetemi adjunktus

IMVT

Dr. Farkas László

egyetemi tanársegéd

VET (VG)

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Menedzsment, inventív mérnöki problémamegoldás

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód Cím

-----------

7. félév: Menedzsment (GT205548)

7. félév: Az inventív mérnöki problémamegoldás alapjai (VIVG4171)

7. A tantárgy célkitűzése

Adott mérnöki probléma felismerése, elemzése, értékelése és megoldása egyéni és/vagy csoportmunkában, a már megismert eszközök, eljárások és szoftverek alkalmazásával.

8. A tantárgy részletes tematikája

Adott villamosmérnöki probléma felismerése, elemzése, értékelése és megoldása a már megismert eszközök, eljárások és szoftverek alkalmazásával.
A villamosmérnöki termék, szolgáltatás termékciklus-értékelése.
Új termék, új szolgáltatás tervezése (ötlettől a megvalósításig és a piaci bevezetésig) többféle CAD szoftverrel.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(laboratórium):

Gyakorlati feladatok, számítógépes gyakorlatok.

A félév kezdetekor kitett hirdetmény szerinti csoportbeosztásban és témákban 7 db 4 órás foglalkozásra kerül sor.

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban: A félév az elvégzett gyakorlati munka és a jegyzőkonyv alapján gyakorlati jeggyel zárul.

11. Pótlási lehetőségek

A mérések csak a szorgalmi időszakban pótolhatók. A jegyzőkönyv különeljárási díj ellenében a vizsgaidőszak első 3 hetében még beadható.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény és egyeztetés szeint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az 5. pont alatti tárgyak előadási anyagai, esetenként kiegészítő segédletek a gyakorlatok tárgyában.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

30

Félévközi készülés órákra

30

Felkészülés zárthelyire

-

Házi feladat elkészítése

-

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

-

Jegyzőkönyv készítése

30

Vizsgafelkészülés

-

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Vajda István

egyetemi docens

VET (VG)

Dr. Tóth Judit

egyetemi adjunktus

IMVT

Dr. Farkas László

egyetemi tanársegéd

VET (VG)