Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Új termék tervezése, mint a problémamegoldás gyakorlata lab.

  A tantárgy angol neve: Design of New Products - Problem Solving Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Standard tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVG5114 9 2/0/0/f 2 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Vajda István

  egyetemi docens

  VET (VG)

  Dr. Tóth Judit

  egyetemi adjunktus

  IMVT

  Dr. Farkas László

  egyetemi tanársegéd

  VET (VG)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Menedzsment, inventív mérnöki problémamegoldás

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  -----------

  7. félév: Menedzsment (GT205548)

  7. félév: Az inventív mérnöki problémamegoldás alapjai (VIVG4171)

  7. A tantárgy célkitűzése

  Adott mérnöki probléma felismerése, elemzése, értékelése és megoldása egyéni és/vagy csoportmunkában, a már megismert eszközök, eljárások és szoftverek alkalmazásával.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Adott villamosmérnöki probléma felismerése, elemzése, értékelése és megoldása a már megismert eszközök, eljárások és szoftverek alkalmazásával.
  A villamosmérnöki termék, szolgáltatás termékciklus-értékelése.
  Új termék, új szolgáltatás tervezése (ötlettől a megvalósításig és a piaci bevezetésig) többféle CAD szoftverrel.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (laboratórium):

  Gyakorlati feladatok, számítógépes gyakorlatok.

  A félév kezdetekor kitett hirdetmény szerinti csoportbeosztásban és témákban 7 db 4 órás foglalkozásra kerül sor.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: A félév az elvégzett gyakorlati munka és a jegyzőkonyv alapján gyakorlati jeggyel zárul.

  11. Pótlási lehetőségek

  A mérések csak a szorgalmi időszakban pótolhatók. A jegyzőkönyv különeljárási díj ellenében a vizsgaidőszak első 3 hetében még beadható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény és egyeztetés szeint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az 5. pont alatti tárgyak előadási anyagai, esetenként kiegészítő segédletek a gyakorlatok tárgyában.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  -

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  -

  Jegyzőkönyv készítése

  30

  Vizsgafelkészülés

  -

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Vajda István

  egyetemi docens

  VET (VG)

  Dr. Tóth Judit

  egyetemi adjunktus

  IMVT

  Dr. Farkas László

  egyetemi tanársegéd

  VET (VG)