Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hajtásszabályozások

  A tantárgy angol neve: Control of Electrical Drives

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVG5014 9 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Schmidt István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Schmidt István

  egyetemi tanár

  VET (VG)

  Vincze Gyuláné dr.

  adjunktus

  VET (VG)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Szabályozástechnika, Elektronika, Robotok irányítása

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  ------

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  vivgVIVG4124 Szervo és robothajtások

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az általános célú és precíz mozgatási feladatokat végrehajtó szabályozott villamos szervohajtások és hajtásszabályozási módok ismertetése, és alkalmazása egygépes és többgépes (többtengelyes) hajtás rendszerekben.

  Decentralizált pozíció, fordulatszám és nyomaték szabályozások. Többgépes követő és pozícionáló szabályozások.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Szervohajtás rendszerek általános felépítése, mechanikai áttételek. Villamos szervohajtások közös tápenergia ellátása, fékkapcsolások, védelmek. A villamos szervohajtások központi irányítása, védelme, hajtásvezérlő buszrendszerek. A villamos szervohajtások osztályozása, működési tartomány határok és a beépített szabályozási tartalék fogalma. EMC zavarvédelem.

  Nyomaték képzési módok villamos hajtásokban. A mágneses mező létrehozása villamos gépekben gerjesztő tekerccsel és állandó mágnessel. Álló és forgó mágneses mező. A váltakozóáramú gépek Park-vektoros tárgyalása.

  Az egyenáramú állandómágneses szervomotorok felépítése és működése. Alapegyenletek, működési határok. A 4/4-es szaggató kapcsolás vezérlési módjai. A kapcsolási frekvencia megválasztása, áram- és nyomaték lüktetés.

  Állandómágneses szinkron szervohajtások felépítése. A lehető legjobb tulajdonságú hajtás létrehozása szinuszmezős ill. négyszögmezős géppel. A háromfázisú inverter kapcsolás működése, vezérlése, impulzusszélesség modulációs vezérlésű áramvektor szabályozás megoldási módjai.

  Kapcsolóüzemű reluktancia motoros szervohajtások felépítése. A táplálás és a motor konstrukció összehangolása, az elektronikus kapcsolás és vezérlés megvalósítási módjai. Léptetőmotoros hajtások.

  Aszinkron motoros szervohajtások. Mezőorientált szabályozás.

  Áramszabályozás. Analóg áramszabályozás. Digitális szabályozási algoritmusok. Állásos áramszabályozás egyszerű módon és rendszer állapot figyeléssel. Áramkorlátozás és túláramvédelem, félvezetők védelme. Áramvektor szabályozások.

  Nyomaték, ill. erőszabályozás áramszabályozásra visszavezetett módon vagy közvetlen erő/nyomaték méréssel. Súrlódás, rugalmasság, zavaró nyomatékok, tengelyek közti kölcsönhatások figyelembevétele.

  Fordulatszám és pozíciószabályozás. Hagyományos szabályozók lineáris és nem lineáris működési tartományai. Fordulatszám és pozíciószabályozás csúszómód szabályozással, változó erősítésű szabályozóval, modellreferenciás szabályozással. Sebesség és pozíció alapjel megadási módok, pálya interpoláció. Előrecsatolt kompenzáló körökkel javított szabályozás.

  Pozíciószabályozás robotokban. Speciális szabályozási módok robotokban és automatikus gyártórendszerekben, decentralizált pozíciószabályozás előre számolt sebességek, nyomatékok, gyorsulások módszere, időoptimalizált szabályozási mód.

  Többgépes rendszerek, szerszámgépek pozíció szabályozása. Együttfutás szabályozás.

  Kisgépes hajtásszabályozások.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: az aláírás megadásának feltétele, ötből legalább három eredményes kis-zárthelyi.

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

  c. Elővizsga: az elővizsga feltétele a rendszeres bejárás az előadásokra.

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótlási lehetőség nincs.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Hetente egy alkalommal.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Schmidt I. Vincze Gyné. Veszprémi K.: Villamos szervo és robothajtások. Szakkönyv. Műegyetemi Kiadó. 2000. (ISBN 963 420 642 5)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  Felkészülés kis-zárthelyire

  20

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Schmidt István

  egyetemi tanár

  VET (VG)

  Vincze Gyuláné dr.

  adjunktus

  VET (VG)