Laboratórium IV. (Energiaátalakító rendszerek)

A tantárgy angol neve: Laboratory IV. (Energy Conversion Systems)

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Standard tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVG5004 9 2/0/0/f 3 4/4
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Schmidt István,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Vincze Gyuláné dr.

adjunktus

VET (VG)

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Villamosenergetika, Elektronika, Szabályozástechnika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Ajánlott: Villamos gépek, Elektronikus átalakítók.

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód Cím

----------

7. A tantárgy célkitűzése

A szakirány tárgyaiban elsajátított ismeretek elmélyítése és gyakorlati alkalmazása.

8. A tantárgy részletes tematikája

Szabályozott villamos hajtások témakörbe tartozó mérések

CNC (Comuterised Numerical Control) rendszerű szerszámgép vezérlő

Kéttengelyes, esztergapad vezérlő kezelésének és programozásának megismerése, egyszerű pozicionáló programok készítése. Futtatáskor a hajtások jellemzőinek mérése. A rendszerbe épített egyenáramú szervo hajtások szabályozástechnikai vizsgálata.

Szinuszmezős szinkron szervohajtás számítógépes vezérléssel.

A hajtás számítógépes vezérlése, a szabályozási paraméterek beállítása. A szabályozástechnikai tulajdonságok vizsgálata grafikus megjelenítéssel és vektorrajzoló segítségével. A hajtás áramvektor szabályozási módjainak szimulációs vizsgálata.

Mezőorientált aszinkron motoros szervohajtások

Mikrokontrolleres vezérlésű mezőorientált szabályozású aszinkron szervohajtás kezelése, paraméterek állítása, szabályozástechnikai vizsgálata vektorrajzolóval.

Kapcsolt reluktancia motoros hajtás

A hajtás működésének és tulajdonságainak vizsgálata. Az egyes működési tartományok jellemzőinek és határadatainak mérése. Jelalakok értékelése.

Indukciós hevítés témakörbe tartozó mérések:

Indukciós hevítő

Az indukciós hevítés paramétereinek beállitása, az indukciós hevítési folyamat vizsgálata.

Indukciós hevítő tápegysége

A tápegység szabályozása, paraméterei

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

A 6db 4 órás laboratóriumi gyakorlatot és kiértékelést a hallgatók max. 4 fős csoportokban, egyéni feladatokat is megoldva végzik.

10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: Mind a 6 gyakorlat eredményes, legalább elégséges szintű elvégzése. A mérés eredményességét bizonyító jegyzőkönyv beadása.
  2. A vizsgaidőszakban: -------

c. Elővizsga: ------

11. Pótlási lehetőségek

A szorgalmi időszakban: 2 laboratóriumi gyakorlat pótlását biztosítjuk.

A vizsgaidőszakban: nincs.

12. Konzultációs lehetőségek

A szorgalmi időszakban: nincs.

A vizsgaidőszakban: nincs.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Mérési segédletek, Tanszéki kiadványok.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

30

Félévközi készülés órákra

Felkészülés zárthelyire

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

60

..

Vizsgafelkészülés

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Vincze Gyuláné dr.

adjunktus

VET (VG)