Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Laboratórium IV. (Energiaátalakító rendszerek)

  A tantárgy angol neve: Laboratory IV. (Energy Conversion Systems)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Standard tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVG5004 9 2/0/0/f 3 4/4
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Schmidt István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Vincze Gyuláné dr.

  adjunktus

  VET (VG)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamosenergetika, Elektronika, Szabályozástechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Ajánlott: Villamos gépek, Elektronikus átalakítók.

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  ----------

  7. A tantárgy célkitűzése

  A szakirány tárgyaiban elsajátított ismeretek elmélyítése és gyakorlati alkalmazása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Szabályozott villamos hajtások témakörbe tartozó mérések

  CNC (Comuterised Numerical Control) rendszerű szerszámgép vezérlő

  Kéttengelyes, esztergapad vezérlő kezelésének és programozásának megismerése, egyszerű pozicionáló programok készítése. Futtatáskor a hajtások jellemzőinek mérése. A rendszerbe épített egyenáramú szervo hajtások szabályozástechnikai vizsgálata.

  Szinuszmezős szinkron szervohajtás számítógépes vezérléssel.

  A hajtás számítógépes vezérlése, a szabályozási paraméterek beállítása. A szabályozástechnikai tulajdonságok vizsgálata grafikus megjelenítéssel és vektorrajzoló segítségével. A hajtás áramvektor szabályozási módjainak szimulációs vizsgálata.

  Mezőorientált aszinkron motoros szervohajtások

  Mikrokontrolleres vezérlésű mezőorientált szabályozású aszinkron szervohajtás kezelése, paraméterek állítása, szabályozástechnikai vizsgálata vektorrajzolóval.

  Kapcsolt reluktancia motoros hajtás

  A hajtás működésének és tulajdonságainak vizsgálata. Az egyes működési tartományok jellemzőinek és határadatainak mérése. Jelalakok értékelése.

  Indukciós hevítés témakörbe tartozó mérések:

  Indukciós hevítő

  Az indukciós hevítés paramétereinek beállitása, az indukciós hevítési folyamat vizsgálata.

  Indukciós hevítő tápegysége

  A tápegység szabályozása, paraméterei

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  A 6db 4 órás laboratóriumi gyakorlatot és kiértékelést a hallgatók max. 4 fős csoportokban, egyéni feladatokat is megoldva végzik.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: Mind a 6 gyakorlat eredményes, legalább elégséges szintű elvégzése. A mérés eredményességét bizonyító jegyzőkönyv beadása.
  2. A vizsgaidőszakban: -------

  c. Elővizsga: ------

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: 2 laboratóriumi gyakorlat pótlását biztosítjuk.

  A vizsgaidőszakban: nincs.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: nincs.

  A vizsgaidőszakban: nincs.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Mérési segédletek, Tanszéki kiadványok.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  60

  ..

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Vincze Gyuláné dr.

  adjunktus

  VET (VG)