Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szabályozott villamos hajtások

  A tantárgy angol neve: Controlled Electrical Drives

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Standard tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVG5001 9 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Veszprémi Károly,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Schmidt István

  egyetemi tanár

  VET (VG)

  Vincze Gyuláné dr.

  adjunktus

  VET (VG)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamos gépek, Szabályozástechnika, Teljesítményelektronika, Villamos hajtások.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Ajánlott: Villamos gépek, Elektronikus átalakítók, Villamos hajtások.

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  -----------

  7. A tantárgy célkitűzése

  Általános, valamint különleges célokra alkalmas villamos hajtások modern szabályozási és vezérlési módjainak megismerése, és adott hajtási feladathoz az optimális megoldások kiválasztása és alkalmazása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Egyenáramú hajtások

  Áramirányítós hajtások hatásvázlata folytonos és szaggatott vezetésre. Áramirányítós egyenáramú hajtások áramszabályozása: 1/4-es, 2/4-es és köráramos, ill. körárammentes 4/4-es megoldások. Adaptív áramszabályozás. Mezőgyengítéses üzem szabályozása.

  Szaggatós egyenáramú szervohajtás hiszterézises és ISZM modulátoros áramszabályozása.

  Aszinkron motoros hajtások

  Aszinkron gépek tranziens üzemének Park-vektoros egyenletei természetes és tetszőleges koordináta-rendszerben. Helyettesítő vázlatok fluxusokra és feszültségekre. Park-vektoros nyomaték-egyenletek.

  A mezőorientált szabályozás alapelve, sajátosságai feszültség- és áraminverteres tápláláskor. Közvetlen és közvetett fluxus szabályozás, fluxust előállító gépmodellek, fordulatszám érzékelő nélküli mezőorientált szabályozás.

  Feszültséginverteres aszinkron motoros hajtás mezőorientált áramvektor szabályozása, közvetlen nyomaték szabályozása. Aszinkron motoros szervohajtás.

  Áraminverteres aszinkron motoros hajtás mezőorientált áramvektor szabályozása.

  Szinkronmotoros hajtások

  Közvetlen frekvenciaváltós szabályozott szinkrongépes hajtás.

  Áramirányítós szinkronmotoros hajtás. Háromfázisú hídkapcsolású áramirányító Park-vektoros elméletének alkalmazása az áramirányítós szinkronmotorra. A motoroldali áramirányító optimális önvezérlése a tengelyről és a fluxusról. Léptetőmotoros üzem. A szabályozókör felépítése.

  Szinkronmotoros szervohajtások. A pólusfeszültség és a nyomaték számítása állandó-mágneses gépre. Négyszögmezős szinkron szervohajtás illesztett üzeme, áramvektor szabályozása. Szinuszmezős szinkron szervohajtás normál és mezőgyengítéses üzeme, hiszterézises és ISZM modulátoros áramvektor szabályozása.

  Kapcsolt reluktanciamotoros hajtások

  Nyomaték számítása, áramszabályozás általános célú és szervo üzemben.

  Léptetőmotoros hajtások

  Motor típusok és hajtásszabályozási módok.

  Járműhajtások

  Vasúti vontatás, villamos, metro, trolibusz korszerű szabályozott villamos hajtásai. Különleges járműszabályozások, lebegtetett vasútak, lineáris motoros járműhajtások. Villamos autók szabályozott fő- és mellékhajtásai.

  Tipikus hajtásszabályozások

  PID típusú analóg és digitális szabályozók, frekvencia és fázis analógiás szabályozók.

  Alárendelt körös fordulatszám szabályozás.

  Alárendelt körös poziciószabályozás.

  Energiatakarékos szabályozás.

  Többgépes hajtásszabályozások.

  Cél integrált áramkörös és mikroszámítógépes hatásirányítás.

  Intelligens hajtásszabályozások.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás. (A tárgyhoz laboratóriumi gyakorlatok is tartoznak).

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: az aláírás megadásának feltétele, ötből legalább három eredményes kis-zárthelyi.

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

  c. Elővizsga: az elővizsga feltétele a rendszeres bejárás az előadásokra.

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótlási lehetőség nincs.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: bejelentkezés szerint.

  A vizsgaidőszakban: hetente egy alkalommal.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Halász S: Automatizált villamos hajtások I. Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.

  Halász S., Hunyár M., Schmidt I.: Automatizált villamos hajtások. II. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1998.

  Hunyár M., Kovács K., Németh K., Schmidt I., Veszprémi K.: Energiatakarékos és hálózatbarát villamos hajtások. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1998.

  Schmidt I., Vincze Gyné., Veszprémi K.: Villamos szervo- és robothajtások. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2000.

  W. Leonhard: Control of Electrical Drives. Springer-Verlag, Berlin, 1996.

  J.M.D. Murphy: Power-Electronic Control of AC Motors. Pergamon Press, London, 1988.

  Schmidt I. Rajki I. Vincze Gyné: Járművillamosság. Egyetemi tankönyv. Műegyetemi Kiadó. Budapest. 2002.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  Felkészülés kis-zárthelyikre

  20

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Schmidt István

  egyetemi tanár

  VET (VG)

  Vincze Gyuláné dr.

  adjunktus

  VET (VG)