Az inventív mérnöki problémamegoldás alapjai

A tantárgy angol neve: Fundamentals of Inventive Engineering Problem Solving

Adatlap utolsó módosítása: 2006. december 14.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

 

Standard tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVG4171 7 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajda István,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Vajda István

docens

VET (VG)

Dr. Farkas László

tanársegéd

VET (VG)

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Fizika, Villamosságtan, Elektrotechnika.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-------------

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód Cím

-----------

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy végigvezeti a hallgatókat az inventív mérnöki problémamegoldás elvein és elméletein, megismerteti azokat a gyakorlati metodikákat, amelyekkel sikeresen lehet megvalósítani a problémák megoldását és a megoldások gyakorlati implementálását.

8. A tantárgy részletes tematikája

Az inventív problémamegoldás alapjai, a problémamegoldás (problem solving, PS) célja. A PS paraméterei. Magas szintű megoldások keresése. Nemzetközi követelmények a probléma-megoldó mérnökre vonatkozóan. A csoportos problémamegoldás előnyei.

Problémakeresés és -találás. A probléma feltárása, az információ forrásai. Hagyományos és elektronikus (virtuális) könyvtárak. A probléma komplex kidolgozásának szempontjai és követelményei. Az eredményesség növelésének stratégiái. A problémamegoldás pszichológiai értelmezése. Nemzetközi követelmények a megoldásra vonatkozóan. Tendereztetés.

A problémamegoldási ciklus. A problémamegoldási folyamat dokumentálása. A döntéstámogatás alapjai. A QFD-módszer. Új megoldások találása. A kritikus gondolkodás.

A TRIZ elmélet. Technikai rendszerek fejlődése a TRIZ értelmezésében. Az ideális rendszer. A megoldások szintjei. A technikai és fizikai ellentmondások feloldása.

Számítógéppel segített problémamegoldás.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: 2 db ZH legalább elégséges megírása

b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  1. Elővizsga: az elővizsga feltétele a rendszeres részvétel az előadásokon
11. Pótlási lehetőségek

ZH-k pótlása egy alkalommal.

12. Konzultációs lehetőségek

A vizsgaidőszakban előzetes egyeztetés alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

1. Lénárd, F., A problémamegoldó gondolkodás. Akadémiai Kiadó, 1978.

2. Lumsdaine, E. and Lumsdaine, M., "Creative Problem Sloving". McGraw-Hill, 1995.

3. Altshuller, H, The Art of Inventing (And Suddenly the Inventor Appeared). Technical Innovation Center, 1994.

4. Lukács J, Farkas L, Tóth J., Vajda I., “Az inventív mérnöki problémamegoldás alapjai”, elektronikus jegyzet, BME VGHT, 2002

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

 

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

20

Felkészülés zárthelyire

-

Házi feladat elkészítése

20

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

20

..

-

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Vajda István

docens

VET (VG)

Dr. Farkas László

tanársegéd

VET (VG)