Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Az inventív mérnöki problémamegoldás alapjai

  A tantárgy angol neve: Fundamentals of Inventive Engineering Problem Solving

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. december 14.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

   

  Standard tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVG4171 7 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajda István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Vajda István

  docens

  VET (VG)

  Dr. Farkas László

  tanársegéd

  VET (VG)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Fizika, Villamosságtan, Elektrotechnika.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -------------

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  -----------

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy végigvezeti a hallgatókat az inventív mérnöki problémamegoldás elvein és elméletein, megismerteti azokat a gyakorlati metodikákat, amelyekkel sikeresen lehet megvalósítani a problémák megoldását és a megoldások gyakorlati implementálását.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az inventív problémamegoldás alapjai, a problémamegoldás (problem solving, PS) célja. A PS paraméterei. Magas szintű megoldások keresése. Nemzetközi követelmények a probléma-megoldó mérnökre vonatkozóan. A csoportos problémamegoldás előnyei.

  Problémakeresés és -találás. A probléma feltárása, az információ forrásai. Hagyományos és elektronikus (virtuális) könyvtárak. A probléma komplex kidolgozásának szempontjai és követelményei. Az eredményesség növelésének stratégiái. A problémamegoldás pszichológiai értelmezése. Nemzetközi követelmények a megoldásra vonatkozóan. Tendereztetés.

  A problémamegoldási ciklus. A problémamegoldási folyamat dokumentálása. A döntéstámogatás alapjai. A QFD-módszer. Új megoldások találása. A kritikus gondolkodás.

  A TRIZ elmélet. Technikai rendszerek fejlődése a TRIZ értelmezésében. Az ideális rendszer. A megoldások szintjei. A technikai és fizikai ellentmondások feloldása.

  Számítógéppel segített problémamegoldás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 2 db ZH legalább elégséges megírása

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  1. Elővizsga: az elővizsga feltétele a rendszeres részvétel az előadásokon
  11. Pótlási lehetőségek

  ZH-k pótlása egy alkalommal.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A vizsgaidőszakban előzetes egyeztetés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Lénárd, F., A problémamegoldó gondolkodás. Akadémiai Kiadó, 1978.

  2. Lumsdaine, E. and Lumsdaine, M., "Creative Problem Sloving". McGraw-Hill, 1995.

  3. Altshuller, H, The Art of Inventing (And Suddenly the Inventor Appeared). Technical Innovation Center, 1994.

  4. Lukács J, Farkas L, Tóth J., Vajda I., “Az inventív mérnöki problémamegoldás alapjai”, elektronikus jegyzet, BME VGHT, 2002

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  -

  Házi feladat elkészítése

  20

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  ..

  -

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Vajda István

  docens

  VET (VG)

  Dr. Farkas László

  tanársegéd

  VET (VG)